XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Поповнення фонду видавничої діяльності на кафедрі менеджменту

17:18, 29-09-2021

Освітня діяльність – діяльність університету, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа. Для того, щоб організувати навчальний процес в університеті найкращим чином важливо використовувати всі основні наукові засади та адаптувати їх до кожної конкретної ситуації.

В Державному університеті телекомунікацій всі студенти забезпечені потужною матеріальною базою для проведення навчальних занять, самостійної та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти відповідно до навчальних планів.

З метою забезпечення студентів та науково-педагогічних працівників новими підручниками в Державному університеті телекомунікацій кафедрою менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва д.е.н., професором Гудзь О.Є. та к.е.н. Маковецькою І.М. здійснено видання навчального посібника «Комунікаційний менеджмент», який увійшов до організаційно-творчого резерву бібліотеки університету.

У навчальному посібнику «Комунікаційний менеджмент» розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо комунікаційного менеджменту, що сприятиме формуванню системи знань у царині комунікаційного менеджменту, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо комунікаційного менеджменту в підприємствах, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення комунікаційного менеджменту, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами комунікаційного менеджменту в сучасних умовах.

Також, для поглиблення знань та розгляду кола питань, пов’язаних з управлінням комунікаціями в підприємствах професором кафедри менеджменту, д.е.н., професором Гудзь О.Є. та доцентом кафедри менеджменту, к.е.н. Маковецькою І.М. опубліковано монографію «Управління комунікаціями в підприємствах», яка за цільовим призначенням належать до науково-творчих здобутків та активного розвитку комунікацій на прикладі телекомунікаційних підприємств.

В монографії «Управління комунікаціями в підприємствах» висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління комунікаціями в підприємствах, зокрема розкрито сутність та призначення комунікацій підприємств, встановлено особливості й визначено складові механізму управління комунікаціями в підприємствах, опрацьовано методичні підходи до оцінки управління комунікаційними каналами підприємства, розглянуто трансформацію орієнтирів в управлінні комунікаціями підприємств, охарактеризовано стан та виявлено сучасні тенденції розвитку комунікацій на прикладі телекомунікаційних підприємств, визначено ефективність механізму управління комунікаціями в підприємствах й оцінено управління комунікаційними каналами підприємства, обґрунтовано методичний інструментарій ухвалення стратегічних рішень щодо розвитку управління комунікаціями в підприємствах, розроблено пропозиції щодо удосконалення наукових підходів до формування комунікаційної політики підприємства, умотивовано концепт гармонізації комунікаційних каналів підприємства та розглянуто інновації в управлінні комунікаціями підприємств в умовах цифрових трансформацій, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління комунікаціями в підприємствах в сучасних умовах.

Автори сподіваються, що навчальний посібник «Комунікаційний менеджмент» та монографія «Управління комунікаціями в підприємствах» стануть у нагоді широкому професійному колу читачів!

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2022 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 2 155