XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Фінансова складова фахової підготовки менеджерів у державному університеті телекомунікацій

09:05, 21-10-2021

Динамічний розвиток економіки та високий рівень конкуренції на ринку праці у сегменті спеціалістів із загального і функціонального управління, визначали необхідність переходу до компетентнісно-орієнтованого підходу їх фахової підготовки у Державному університеті телекомунікацій та впровадження інноваційного змісту навчання. При цьому вихідною основою для організації процесу підготовки фахівців виступають вимоги та власні критерії роботодавці до рівня їх компетентності.

Глобалізація економіки та зростання конкуренції посилили динаміку фінансових процесів та зростання ролі фінансових ресурсів у забезпеченні ефективного функціонування й перспективного розвитку різних економічних систем. Це обумовлює значимість формування у студентів Державного університету телекомунікацій компетенцій з ефективного управління фінансами.

У процесі підготовки фахівців з менеджменту враховується, що системний характер управління фінансами обумовлений наявністю певної сукупності елементів, динаміка кожного з яких впливає на поведінку цілого, а сама система є підсистемою інших систем і залежить від їх функціонування. Це визначає необхідність вибору певної фінансової стратегії, який, в свою чергу, пов’язаний з трансформацією управління фінансовими ресурсами.

Важливе значення у формуванні фахової компетентності майбутніх менеджерів має розуміння логіки трансформації управління фінансовими процесами на підприємствах високотехнологічної сфери. Вона передбачає наступну послідовність етапів цього процесу:

  • системний якісний аналіз існуючого стану, а також оцінку евентуальних тенденцій розвитку функціонуючої системи управління фінансами;
  • нормування цільових параметрів управління фінансами відповідно до перспективних завдань організації;
  • розробка нових або коригування існуючих фінансової стратегії та політики;
  • формування методичного базису прийняття управлінських рішень у сфері формування та використання фінансових ресурсів;
  • розроблення внутрішніх нормативно-регулюючих документів, що встановлюють регламенти та процедури з реалізації та коригування управлінських рішень у сфері фінансової діяльності;
  • встановлення базових індикаторів аналізу фінансових ресурсів, методів та прийомів їх розрахунку, критеріїв прийнятності та способів інтерпретації, термінів та періодичності проведення аналізу;
  • прийняття ресурсних нормативів та методично-нормативних документів з прогнозування та планування фінансових ресурсів;
  • опрацьовування системи контролю у фінансовій сфері;
  • трансформація системи управлінського обліку та фінансового контролю у контексті забезпечення оптимізації фінансово-інвестиційних процесів організації.

Опанування сутністю та логікою кожного з цих процесів, закріплене під час виробничої практики на підприємствах-партнерах кафедри, дозволяє нашим випускникам успішно конкурувати у відповідному сегменті ринку праці.

Управління фінансовими процесами пов’язане з постійним здійсненням обґрунтування кращого з можливих альтернативних варіантів, що базується на ідентифікації домінантних чинників впливу, які характеризуються значним рівнем невизначеності. Особливо висока динамічність та невизначеність щодо тенденцій розвитку характерна для зовнішнього оточення. Тому важливо, щоб студенти опанували методичним інструментарієм розробки прийняття таких управлінських рішень та організаційними аспектами створення для цих цілей інформаційно-аналітичних систем на базі сучасних комп’ютерних технологій. При цьому у студентів формується розуміння того, що пошук та вибір найкращого варіанту реалізації фінансового рішення не завжди пов’язаний з найбільш ефективним з формальної точки зору варіантом.

Важливим аспектом формування ключових професійних компетенцій фахівців з менеджменту у  Державному університеті телекомунікацій є науково-дослідницька діяльність, спрямована на розвиток навичок самостійного оволодіння науковими знаннями та їх творчого застосування.Зазначене дозволяє Державному університету телекомунікацій підготувати фахівців з менеджменту, які володіють сучасними технологіями та інструментами управління, а рівень їх знань відповідає вимогам компаній-партнерів кафедри.

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2022 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "073 - Менеджмент" кафедри Менеджменту та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Менеджменту

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Спеціалізація: Менеджмент

Місія програми – підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати загальні функції управління організацією та її підрозділами, аналізувати і планувати діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.

 

Переглядів: 1 747