XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Вступ 2023: Правильний вибір професії – запорука успіху у житті!

15:20, 22-02-2023

Вибір професії — це важливий крок у житті кожної людини. Перш за все – це відповідальність, яка полягає в тому, щоб обрати саме свій шлях та із задоволенням йти ним по життю, адже робота займає більшу частину життя людини. 

Кожна людина хоча б раз в житті обирала собі професію. Для прийняття правильного рішення необхідно враховувати ряд чинників – власні побажання, психологічні особливості та можливості, не слід забувати й про потреби ринку праці. Для цього існує так звана “формула вибору професії”, яка в загальному вигляді показує первинний алгоритм прийняття оптимального рішення в поєднанні наступних компонентів: “хочу” – “можу” – “треба”. Необхідно враховувати інтереси, нахили, мотиви, плани, професійні наміри, крім того  – можливості особистості, тобто стан здоров’я, наявний досвід, психофізіологічні якості, здібності до різних видів діяльності. І звісно - потреби суспільства, тобто уявлення про обов’язок, моральні установки, ціннісні орієнтації, знання світу професій і про перспективні спеціальності, які користуються попитом на ринку праці, і вірогідність працевлаштування за обраною професією.     

Отже, вибір професії – це складний і відповідальний крок у житті кожного, тому його потрібно робити свідомо й обдумано.

Але, серед величезної яскравої палітри пропозицій професій дуже важко знайти свою.

 

Чому доцільно зупинити свій вибір на спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ?

Ця спеціальність багатопрофільна, що розширює шляхи самореалізації, надає можливість здобувати знання відразу за трьома напрямами!

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою вдосконалення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

Біржова діяльність – це діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

 

Переваги випускової кафедри «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності»

На кафедрі працює дружній колектив викладачів: понад 90% докторів та кандидатів наук; понад 60% - вільно володіють іноземними мовами та широко застосовують свої знання в нвчальному процесі (викладаючи спеціалізовані дисципліни іноземною мовою, починаючи з третього курсу – повністю або частково). Навчальним планом передбачено не лише вивчення спеціалізованих прикладних компьютерних програмних продуктів за фахом спеціальності, але і отримання студентами Сертифікатів про досконале володіння ними (практичні заняття із спеціалізованих дисциплін проводять партнери кафедри – фахівці, які мають значний практичний досвід володіння спеціалізованими програмними продуктами). Широко використовуються в навчальному процесі: ділові ігри, круглі столи, тренінги. На кафедрі працює три наукові гуртки, щорічно проводиться Міжнародна науково-прктична конференція із широким залученням до участі в ній студентів та магістрів спеціальності.

Студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом,  торговельною та біржовоїю діяльністю, отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

Випускники отримують широкі можливості працювати в бізнесі: Start-Uper, девелопер, антикризовий менеджер, керівник малого, середнього чи великого бізнесу, приватний підприємець, державний службовець в організаціях, які регулюють та контролюють підприємницьку діяльність.

Наші випускники вміють здійснювати: 

  • аналіз, планування та організацію підприємницької, торгівельної та біржової діяльності в сучасних умовах;
  • прогнозування, розробку стратегії та розвиток власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
  • надання  якісних послуг та здійснення операцій на  товарних біржах;
  • формування інформаційної бази щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
  • визначення особистісних, групових та ситуативних можливостей для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
  • проведення ділових переговорів та оформлення договорів.

Вибір професії – важливий крок у житті, тож обирайте Державний університет телекомунікацій! Саме тут якісно та креативно  готують фахівців із Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності!

Робіть правильний вибір!

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Читайте також

Про кафедру

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Спеціалізація: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової справи здійснює організацію підприємницької (у т.ч. торговельної та біржової) діяльності підприємства, вирішує проблеми формування ефективної загальної стратегії розвитку підприємства, обґрунтовує фінансово-економічну, товарну, збутову та кадрову підстратегії, визначає напрями підвищення ринкової вартості підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища.

Фахівець може займати первинні посади на підприємствах різного профілю та організаційно-правової форми, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Переглядів: 757