XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
+38(066)227-46-60 (Viber, Telegram)
Державний університет телекомунікацій

Захист магістерських кваліфікаційних робіт студентами інституту ІТ

12:44, 12-11-2021

До 21 грудня необхідно представити на кафедру електронний варіант диплому для перевірки на плагіат.

Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістр повинен надати в деканат до 26 грудня наступні документи:

1. Пояснювальну записку до магістерської роботи, перевірену нормоконтролером та підписану:

 • дипломником
 • керівником
 • завідувачем випускаючої кафедри

Об’єм пояснювальної записки складає 70-80 сторінок основного тексту (вступ, розділи, висновки) та 14-16 слайдів презентації. На другому слайді обов’язково вказується мета та наукова новизна магістерської роботи. На останньому слайді - список публікацій та участь у конференціях (апробація). Обов’язково має бути одна стаття у фахових наукових виданнях.

Текст виконується на комп’ютері в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміром 14 пунктів, інтервал – 1,5. З боків аркуша залишають поля: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве 10 мм.

2. Відгук керівника з оцінкою та підписом.

3. Рецензію на випускну кваліфікаційну роботу. Рецензент повинен бути викладачем з науковим ступенем, що працює на  іншій кафедрі. Рецензія повинна бути з оцінкою (за 5-бальною системою) і кваліфікацією.

4. Залікову книжку (заповнену).

Зверніть увагу на тему випускної кваліфікаційної роботи, яка повинна бути одна і та ж на титульному листі пояснювальної записки, в заліковій книжці, на бланку завдання і в наказі ректора університету.

Зверніть увагу на правила оформлення пояснювальної записки. Особливо на оформлення титульного аркуша, таблиць, рисунків, формул, додатків, списку використаних джерел. Не забувайте перевірити орфографію.

Кваліфікації, що присвоюються відповідно до спеціальності:

 1. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» - магістр з інженерії програмного забезпечення.
 2. Спеціальність 122«Комп’ютерні науки» - магістр з комп’ютерних наук.
 3. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» освітня програма «Комп’ютерні системи та мережі» - магістр з комп’ютерної інженерії.
 4. Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» - магістр з інформаційних систем та технологій.
Читайте також

Абітурієнту

Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія

Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.

Рівень освіти – вища освіта.

Термін навчання:

 • денна форма - 4 роки,
 • заочна – 5 років.

Первинні посади:

 • інженер із конфігурації комп’ютерних систем;
 • інженер інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер із системного адміністрування;
 • інженер-програміст.
Переглядів: 1 737