XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчання викладачів кафедри «Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання»

13:25, 11-04-2018

На минулому тижні викладачі кафедри «Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання» проходили навчання у Державному підприємстві «Головний навчально-методичний цент Держпраці» за програмою, розробленою фахівцями центру для керівників та викладачів кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, керівників і штатних викладачів галузевих навчальних центрів.

Така форма підвищення кваліфікації викладачів безпекових дисциплін нормативно врегульована ЗУ «Про охорону праці» та «Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05) для забезпечення постійного осучаснення освітнього рівня викладачів та ефективного моніторингу якості освітніх послуг у цій сфері у ВНЗ.

Під час навчання викладачами центру, які, до речі, є фахівцями-практиками у сфері безпеки виробничих процесів, були надані матеріали з наступних питань:

  • Сучасний стан охорони праці в Україні. Аналіз виробничого травматизму.
  • Реформування системи охорони праці, гігієни праці, атестації робочих місць.
  • Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. Міжнародне та європейське законодавство з охорони праці. Імплементація законодавства ЄС в сфері охорони праці.
  • Нове у системі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини з найманими працівниками.
  • Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів.
  • Огляд та порівняльна характеристика вимог стандартів ДСТУ ISO 9001:2015, OHSAS 18001, OHSAS 18002, ILO-OSH:2001. Методологія оцінки ризику на робочому місці.
  • Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
  • Система професійної психофізіологічної експертизи (ПФЕ) працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки.
  • Нове в законодавстві з питань електробезпеки та пожежної безпеки.
  • Сучасні підходи щодо підвищення ефективності педагогічної діяльності викладача. Викладання курсу з охорони праці у вищих начальних закладах.
Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 2 947