XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

На кафедрі фізики відбулося слухання викладачів про «Інноваційний зміст навчання дисциплін кафедри»

16:23, 20-02-2019

Дисципліни, що викладаються на кафедрі - «Фізика» і «Фізика оптичного зв’язку», забезпечують викладання базових курсів Державного університету телекомунікацій – це є основним завданням кафедри. Роль дисциплін у підготовці фахівців телекомунікаційної галузі визначається тим, що Фізика - фундамент науково-технічного прогресу; наукова основа сучасної техніки зв’язку. Дисципліни викладаються на першому курсі в 1-му і 2-му семестрах.

Мета викладання дисципліни «Фізика»: забезпечення студентів знаннями основних фізичних явищ та ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної і сучасної фізики, методів фізичних досліджень, способів і методів розв’язування конкретних задач з різних розділів фізики; формування у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення, навичок активної самостійної навчальної і практичної діяльності.   

Мета викладання дисципліни «Фізика оптичного зв’язку»: забезпечення студентів знаннями фізичних основ оптики та оптичних систем; ознайомлення студентів з основними законами і засобами класичної фізичної оптики, а також з новими розробками та ідеями в галузі фізики і техніки оптичних систем передачі інформації, заснованих на властивостях оптичного випромінювання, оптичних матеріалів складних композиційних структур.

Уміння і навички, набуті студентами при вивченні «Фізики», застосування теоретичних знань при вирішенні конкретних технічних завдань, виділення фізичного змісту у прикладних задачах, уміння проводити експеримент і обробляти отримані результати, а також при вивченні «Фізики оптичного зв’язку» - застосування законів геометричної, хвильової і квантової оптики для розрахунків оптичних приладів і систем, зменшення втрат в мережах оптичного зв’язку, уміння підбирати складові оптичних систем при проектуванні ліній оптичного зв’язку сприяють успішному проходженню виробничої практики і стажиюванні студентів, а також полегшать їх подальше працевлаштування.

Було заслухано доповіді викладачів: доцента Л.М. Горині, ст. викладачів Морозової С.В. та Куфтеріної С.Р.

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Спеціалізація: Маркетинг

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу з пріоритетом Інтернет-маркетингу та широким застосуванням ІТ-технологій, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі. Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу та його інформаційно-аналітичного забезпечення, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Переглядів: 2 730