XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Методичний семінар на кафедрі фізики на тему «Методика проведення лабораторних занять у вищих навчальних закладах»

18:01, 19-03-2019

На кафедрі фізики вивчаються дисципліни «Фізика» і «Фізика оптичного зв’язку» (ФОЗ). За навчальними програмами з дисциплін передбачено види занять: лекції, практичні заняття,  лабораторні заняття. На лабораторних заняттях студенти поглиблюють теоретичні знання, набувають умінь, навичок роботи з приладами, оформлення результатів вимірювань. За програмою студентами виконуються 18 лабораторних  робіт,  по 9 в кожному семестрі. Лабораторні роботи  двогодинні. На початку заняття  передбачено проведення  допуску студентів до виконання експерименту у вигляді опитування як теорії,  так і порядку проведення експерименту. Після виконання експерименту студенти, які допущені до лабораторної роботи повинні здійснити вимірювання, зробити відповідні обчислення отриманих результатів, оформити протокол лабораторної роботи. Завершальним етапом є захист лабораторної роботи, в якому приймають участь студент-викладач.  На всі ці етапи  відводиться  всього 2 години. Кількість студентів у групі  до 25 осіб. Не завжди викладач може виконати всі етапи роботи. Оцінки отримані за лабораторну роботу  входять як складова до загальної  оцінки. Загальна ж оцінка рівня знань студентів за 100 бальною складається з поточної успішності  та оцінки на іспиті чи заліку. Результати поточної успішності, до якої входять і оцінки за лабораторні роботи, заносяться до електронного журналу, який доступний для всіх студентів.

На методичному семінарі були обговорені методики проведення  лабораторних занять, які застосовуються у різних вищих навчальних закладах і методи. Найбільш прийнятні для умов нашого вузу ДУТ було рекомендовано викладачам кафедри до використання викладачам кафедри.  

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Спеціалізація: Системи технічного захисту інформації

Фахівці з технічного захисту інформації – це унікальні спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання в областях: інформатики, архітектури комп'ютерів, систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної безпеки, проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформації.

В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.

Переглядів: 3 173