XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Студенти 1-го курсу ННІТК вивчають дисципліну «Фізика»

18:12, 04-10-2019

Дисципліна «Фізика» - одна  з базових дисциплін, викладається на протязі всього першого року навчання студентів Навчально-наукового інституту Телекомунікацій. Види занять – це лекції, практичні і лабораторні заняття. Лекції подаються студентам у вигляді презентацій в спеціалізованих лекційних аудиторіях, оснащених компьютерами, проєкторами, екранами і мікрофонами.

Практична частина дисципліни складає  50% навчальних годин за програмою, узгодженою з всіма випускаючими кафедрами.

На практичних заняттях студенти навчаються застосовувати теоретичні знання до розв’язування задач. На лабораторних заняттях студенти навчаються проводити фізичні експерименти, обробляти експериментальні дані, аналізувати іх, формулювати висновки.                 

Певна частина навчальних годин відведена на самостійну роботу студентів. На кожному лекційному занятті студентам надаються завдання на самостійну роботу, результати якої систематично перевіряються викладачами, оцініваються і зараховуються у підсумкову оцінку успішності студента.  

Практичне заняття в навчальної групе  ТСД-13 проводить доцент Редько Р.А.

Чітке планування навчального навантаження на протязі  всього семестру допомагає  студентові уникнути  зайвих неузгодженостей, правильно психологічно налаштуватися на навчальний процес. Заняття проводяться викладачами на високому науково-методичному рівні. Щотижня для студентів проводяться консультації за всіма видами занять.

Студенти навчальної групи ТСД-13 виконують самостійну роботу з фізики.

Студенти, які вчасно і якісно виконують всі види завдань, сумлінно відвідують заняття, здатні отримати знання з фахових дисциплін на високому сучасному  рівні і успішно закінчити навчання. Це гарантує студентові по закінченню навчання в нашому ВУЗі перше високооплачуване робоче місце в компаніях-партнерах, з якими університет має дуже тісні зв’язки. 

Читайте також

Абітурієнту

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.

Переглядів: 2 743