XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Економіка і фінанси підприємства


Автор:
О.В. Єгорова, Л.О. Дорогань-Писаренко, Ю.М. Тютюнник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
В посібнику висвітлені теоретико-методологічні та організаційні аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання. Аналітичний процес розглядається системно і комплексно, посібник включає розділи «Теорія економічного аналізу», «Аналіз наявності та використання ресурсного потенціалу підприємства», «Аналіз виробництва та реалізації продукції, результатів господарської діяльності підприємства», «Аналіз фінансового стану». Посібник розрахований, у першу чергу, на здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та напряму підготовки 051 «Економіка».
Автор:
Н.І. Синькевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
945 Кб
Тип документу:
Книга
Подані лекції розкривають суть і значення економічного аналізу як засобу вивчення господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, оцінюють роль економічного аналізу в прийнятті управлінських рішень у сучасних умовах; ознайомлюють з методами аналітичних досліджень господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів за певний період і на перспективу, оцінюють вплив факторів на показники господарської діяльності підприємства та виявляють використані резерви.
Автор:
В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, Л.В. Бражник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.63 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Гусєва О.Ю., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.
Автор:
О. О. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно допрограми дисципліни «Проектний аналіз» до навчального планупідготовки бакалаврів спеціальності «Економіка підприємств» іспеціалістів і магістрів спеціальності «Організація перевезень і управлінняна транспорті». Включені програма дисципліни, опорний конспект лекцій,методичні вказівки щодо практичних занять, організації самостійної ііндивідуальної роботи студентів, контрольні тестові завдання, список рекомендованої літератури.
Автор:
И. В. Родионова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
354 Кб
Тип документу:
Книга
Предлагаемое учебное пособие способствует более эффективному усвоению материала курса истории экономических учений, поскольку основное внимание в данной работе уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их внутренней логике и взаимосвязи. Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 12 391