XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Розвиток людського капіталу на теріторіальному рівні


Автор:
Мельничук Д.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.84 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії викладено результати наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам формування та продуктивного використання людського капіталу. Значна увага приділяється визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, уточненню курсу демографічної, соціальної та економічної політики в Україні. Призначена для науковців, викладачів, студентів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами демографії та економіки праці.
Автор:
Свистун О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
163 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Учебное пособие разработано в соответствии с программой нормативной дисциплины «Основы социальной географии» как одной из базовых, важных в общем цикле общественно-географической подготовки географов. Цель учебного пособия: обеспечить условия для подготовки студентов (в первую очередь – иностранных студентов, которые обучаются преимущественно на русском языке) к занятиям, способствовать самостоятельной работе студентов, помочь более эффективно овладеть системой теоретических и фактических знаний, практических навыков самостоятельного исследования и др. Учебное пособие рассчитано на студентов дневного и заочного отделений геолого-географического факультета, обучающихся по направлению подготовки «География». Учебное пособие содержит общие сведения и тематический план учебной дисциплины, учебную программу, рекомендуемую литературу, тезисное содержание лекционной составляющей курса, перечень тем и планов семинарско-практических занятий, методические указания к их выполнению, вопросы к текущем и итоговому модульным контролям, систему оценивания знаний студентов, темы индивидуальных исследовательских заданий (рефератов и курсовых работ), их ориентировочную структуру и общие требования к оформлению. Пособие также содержит краткий словарь основных терминов и понятий.
Автор:
Гуменюк А. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.66 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики, досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці. Розглянуто теоретичні засади моделювання безпеки економічного розвитку, оцінки якості та ефективності інституціонального базису економіки і структурних зрушень. Розкрито взаємозв’язок між економічною безпекою та структурними змінами на регіональному ринку споживчих товарів і послуг, міграційній сфері та запропоновано пріоритети інституціональної інфраструктури інноваційного розвитку.Обґрунтовано орієнтири модернізації інституціонального базису безпеки структурної перебудови регіональної економіки. Розраховано на політиків, державних службовців, науковців, фахівців із питань економічної безпеки, регіональної економіки, викладачів та аспірантів.
Автор:
За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. А. Гошовської
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.05 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Збірник навчально-методичних матеріалів, розроблений науково-педагогічними працівниками Національної академії, розкриває актуальні питання стратегічного розвитку України, такі як: стратегічне планування довгострокового розвитку країни в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”; проблеми національної безпеки України; механізми впровадження європейських стандартів суспільного розвитку та національні пріоритети в контексті асоціації України в ЄС; механізми регулювання владно-бізнесових відносин; нові моделі стратегічного партнерства; кластерний підхід до регіонального економічного розвитку; європейський досвід діяльності політичної опозиції; європейські механізми Зеленої та Білої книг в електронному врядуванні в Україні. Представлені програми навчальних тренінгів. Збірник сприятиме професійному розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Автор:
За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.39 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено найважливіші теоретичні, методологічні та практичні питання регіонального управління: основи теорії, суть, принципи і правове поле. Визначено найбільш суттєві характеристики змісту і природи регіонального управління. Розглянуто основні механізми збалансованого регіонального розвитку. Розкрито особливості управління розвитком виробничої та соціальної інфраструктури. Проаналізовано особливості проблемних регіонів. Відображено сучасні форми відносин в управлінні розвитком регіонів. Вивчено зарубіжний досвід державної регіональної політики та управління регіональним розвитком. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів, докторантів та викладачів вищих навчальних закладів, фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, фахівців з питань державної регіональної політики та реформування регіонального управління.
Автор:
Уклад.: В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік, М.В.Кравченко, О.М.Петроє, Н.П.Ярош, Н.Ю.Сліпчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
945 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Соціальний розвиток” для спеціальності “Державне управління”.
Автор:
Чухно І.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
293 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Г.В. Прошак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
719 Кб
Тип документу:
Стаття
Проаналізовано ухвалені за роки незалежності України нормативно-правові документи, які розглядають деякі аспекти розвитку людського капіталу в контексті економічної безпеки. Визначено головні недоліки сучасного нормативно-правового забезпечення, що негативно впливають на складові вітчизняного людського капіталу.
Автор:
Є.Г. Матвіїшин
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Наведено структуру системи стратегічного управління людськими ресурсами, яка передбачає її відповідність діловій стратегії та інтеграцію відповідних складових. Описано інструменти прогнозування, планування і моделювання для реалізації перспективних дій з управління людськими ресурсами відповідно до загальної стратегії організації чи реґіону. Для студентів спеціальності “Управління персоналом та економіка праці”, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”, а також для службовців, які займаються прогнозуванням і плануванням забезпечення потреб господарства кваліфікованими людськими ресурсами.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 37 723