XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Операційні системи


Автор:
В.М. Черевик, Л.І. Танцюра, С.С. Коротков, В.О. Сосновий
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.99 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник розкриває зміст сеансу роботи в Linux, виводить основні поняття терміналу і командного рядку, надає структуру файлової системи Linux, показує основні принципи роботи з файловою системою, має інформацію про процеси та доступи до об’єктів обробки, знайомить з основними прийомами роботи з текстовими даними та можливостями командної оболонки і описує базові відомості про текстові редактори vi i emacs. Ця основа знань і умінь надає можливість утворити базу на якій створюються умови якісно проводити подальші навчання в області операційних середовищ, систем і оболонок, а також, адміністрування системами.
Автор:
Таненбаум Э., Бос Х.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.23 Мб
Тип документу:
Книга
Эндрю Таненбаум представляет новое издание своего всемирного бестселлера, необходимое дляпонимания функционирования современных операционных систем. Оно существенно отличается отпредыдущего и включает в себя сведения о последних достижениях в области информационных технологий. Например, глава о Windows Vista теперь заменена подробным рассмотрением Windows 8.1как самой актуальной версии на момент написания книги. Появился объемный раздел, посвященныйоперационной системе Android. Был обновлен материал, касающийся Unix и Linux, а также RAID-систем. Гораздо больше внимания уделено мультиядерным и многоядерным системам, важность которыхв последние несколько лет постоянно возрастает. Появилась совершенно новая глава о виртуализациии облачных вычислениях. Добавился большой объем нового материала об использовании ошибок кода,о вредоносных программах и соответствующих мерах защиты. В книге в ясной и увлекательной формеприводится множество важных подробностей, которых нет ни в одном другом издании.
Автор:
С.В. Зибін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.09 Мб
Тип документу:
Методичні вказівки та завданнядо виконання лабораторних робіт з дисципліни Операційні системи.Частина 1 спеціальності: 7.091501 Комп’ютерні системи та мережі, 7.160102 Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація їїобробки; 7.160103 Системи захисту від несанкціонованого доступу; 7.160104 Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації зобмеженим доступом; 7.160105 Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
Автор:
А.Г. Габович, В.М. Єфимець, С.В. Зибін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
206 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівкидо виконання курсового проекту студентамиІнституту заочного та дистанційного навчання спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі»
Автор:
М.Л. Красовський, О. М. Яворська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
418 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Розглянуто основні елементи інтерфейсу OC Unix, структура файлової системи OC Unix, переадресація стандартних потоків введення/виведення, довідкова система Man, X-Windows, програмування Shell. Описані основні команди Unix, Імена файлів та їхнє розширення, права доступу до файлів. Виконання лабораторних робіт спрямоване на одержання практичних навичок роботи в операційній системі Unix.
Автор:
В.В. Никитченко, М.Л. Красовский, О.М. Яворская
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.17 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
М.І. Струкало, П.П. Воробієнко, О.Л. Нечипорук, О.А. Новіков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.49 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Викладено рекомендації щодо виконання чотирьох лабораторних робіт з вивчення та дослідження технології TCP\IP, що є основою взаэмодії різнотипних обчислювальних систем в Інтернет. Подано деякі відомості про адресацію комп'ютерів в Інтернеті та перетвороння адрес за протоколом ARP.
Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 18 854