XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання


Автор:
Д.В. Зеркалов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.16 Мб
Тип документу:
Посібник
Наведено теоретичні основи і практичні рекомендації щодо захисту людини від природних і техногенно-екологічних небезпек в повсякденних умовах, екстремальних та надзвичайних ситуаціях. Посібник ґрунтується на законах України, рішеннях Уряду і наказах міністерств, які є основою для забезпечення конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я.
Автор:
С.І. Присяжнюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.95 Мб
Тип документу:
Книга
У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо–тренувальних занять з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів. Навчальний посібник розрахований на студентів спеціальних навчальних відділень, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних вищих навчальних закладів. Рекомендовано навчально–методичною комісією науково–педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти України з напряму „Фізичне виховання і спорт” як навчальний посібник для студентів, викладачів та медичних працівників кафедр фізичного виховання аграрних ВНЗ.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
929 Кб
Тип документу:
Книга
Рекомендовано навчально–методичною комісією науково–педагогічних працівників вищих аграрних закладів освіти України з напряму „Фізичне виховання і спорт” (протокол від 30 січня 2009 року № 3).
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.24 Мб
Тип документу:
Книга
В матеріалах конференції представлені організаційні, дидактичні, інноваційні технології та кращий досвід науково-педагогічних працівників і тренерів вищих навчальних закладів, а також різні аспекти підготовки спортсменів, а також професійної підготовки в галузі фізичної культури, спорту і туризму. Значне місце приділяється питанням рекреації і реабілітації, профілактиці асоціальної поведінки серед студентської молоді. Видання може бути використане науковими працівникам, аспірантами, магістрантами, а також викладачами і студентами, організаторами фізичної культури, спорту, оздоровчої роботи серед населення, тренерами.
Автор:
Колективна монографія під. заг. ред. доцента С.І.Присяжнюка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.58 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії, упорядоченій на основі матеріалів II Всеукра їнської науково–практичної конференції, присвяченій передовому досвіду фізичного та спортивного удосконалення студентів вищих навчальних закладів України та Росії, Білорусії та Польщі, розглядаються різні аспекти стратегії постановки фізичного виховання за сучасних соціально–економічних умов, найбільш дієві методи управліня цим процесом, ефективного забезпечення професіонально–прикладної фізичної підготовки за умов навчального закладу, наведені креативні та іноваційні технології формування здоров’я і здорового способу життя та фізичної реабілітації студентської молоді. Видання може бути корисним керівникам та науково–педагогічним працівникам фізичного виховання, студентам, магістрантам і аспірантам, що займаються проблемами фізичного удосконалення студентства.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.75 Мб
Тип документу:
Книга
Фізичне виховання аграрних вищих закладів освіти: проблеми, пошуки та шляхи вирішення. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, присвяченої 110–річчю Національного аграрного університету та 70–річчю кафедри фізичного виховання.
Автор:
К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.9 Мб
Тип документу:
Книга
Викладені правові, нормативно1технічні та організіційні основи охоронипраці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки.Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків тагазонебнзпечних робіт.Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Він відображає сучасний стан нормативно1правового та технічного забезпечення охоронижиття і здоров’я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності.
Автор:
Підготував: ст. викладач кафедри фізичного виховання О.С. Фесина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
322 Кб
Тип документу:
Книга
Ще сто років тому письменник О. І. Купрін написав: Ох, цей жахливий світ майбутнього - світ машин, гарячкової квапливості, нервової сверблячки, вічної напруги розуму, волі і душі! Він несе передчасну старезність, раптову втому і розслаблення. І дійсно, теперішні люди, які живуть в умовах сучасних досягнень науки і техніки, спостерігають одночасно й наслідки розвитку цивілізації, а саме: поширення захворювань серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем. Об'єктивні труднощі щодо їх лікування звели проблему боротьби із «хворобами цивілізації» в ранг державної важливості. У зв'язку з цим варто звернутися до істин, що були відомі ще в стародавності. Еквівалента активної фізичної діяльності для збереження і зміцнення здоров'я немає. Ніякі ліки не дають такого ефекту, як фізичні вправи, і зокрема біг. Біг і ходьба є доступними для кожної людини. Заняття оздоровчим бігом, ходьбою, іншими видами фізичної активності в даний час - це усвідомлена необхідність.
Автор:
Кафедра фізичного виховання ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
641 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
Укладач: Михайлов В.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
502 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки з підготовки для виконання практичних занять з дисципліни «Фізичні основи моніторингу водної поверхні» призначене для студентів, які навчаються за напрямом ННІ « Комп'ютерних технологій, автоматизації та логістики». У даному керівництві є ключові питання після основних тем практичного заняття, завдання для домашньої роботи, до завдань додаються вказівки до їх розв’язання. У вказівках є зміст контрольних завдань. Виділені розділи дисципліни для самостійної роботи.

Екологія

Захист професійної діяльності в галузі

Охорона праці в галузі

Періодичні видання

Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності

Цивільний захист

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 68 427