XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Додатковий набір до магістратури - останній шанс з 08 листопада до 30 листопада 2022р.!
Вступ БЕЗ ІСПИТІВ - лише за мотиваційним листом!

Тел. +38(066)227-46-60 (Viber, Telegram); +38(044) 249-25-91

Використання проектної роботи на занятті з Англійської мови для ІТ спеціальностей

13:33, 20-09-2022

Однією з найбільш поширених інноваційних технологій навчання стає проектна методологія, що набула актуальності в системі вищої освіти у зв’язку з потребою підготовки конкурентоспроможних фахівців для сучасного ринку праці. Проектна діяльність та проектування комунікативних ситуацій дозволяють створювати конкретні моделі професійної діяльності студентів та сприяють умінню визначити шляхи особистої інтеграції у ринок праці. Проект також забезпечує опанування студентом навичок дослідника. Виконання проекту дозволяє учаснику інтерактивної взаємодії порівнювати власну діяльність з нормативною моделлю та визначати напрямки саморозвитку. Як педагогічна технологія, проект передбачає сукупність дослідницьких і проблемних методів навчання та інтегрування знань з різних наукових галузей. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок і критичного мислення, вміння самостійно конструювати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. Це система навчання, в якій знання та вміння здобувають у процесі самостійного планування та виконання практичних завдань проекту.

Робота над проектом може проводитися індивідуально або в групі. Перевагою персональних проектів, орієнтованих на самостійну діяльність студентів, є формування дослідницьких та презентаційних умінь. Робота в групах розвиває навички співпраці, спонукає до творчого пошуку, що позитивно впливає на якість виконання проекту. Результати роботи в межах проектів можуть презентуватися у вигляді відео-презентацій, стіннівок, плакатів тощо. Викладач у процесі проектної діяльності виступає як координатор, консультант.

Для організації ефективної комунікації студентів викладачу необхідно володіти технологією грамотного застосування прийомів проектного методу, технологією формування груп, координування взаємодії груп, контролю якості та часу інтеракції. При виборі об’єктів проектної діяльності викладач також має враховувати рівень підготовки студентів і їхню зацікавленість. Отже, використання методу проектів у процесі формування іншомовної професійної компетенції дозволяє забезпечити студентів можливістю самостійного набуття знань у процесі розв’язання практичних фахових задач, які вимагають інтеграції знань зі спеціальності та іноземної мови. Проектна методологія дозволяє не тільки підвищити мотивацію процесу навчання іноземної мови професійного спрямування, але й знайомити студентів з алгоритмом проектної діяльності і формує особистий дослідницький досвід, що забезпечує розвиток професійної компетенції та відповідає соціальному запиту суспільства.

Застосування інтерактивних освітніх та мультимедійних технологій, професійно-орієнтованого та проблемного підходів до навчання з досягненням комунікативних цілей через фахову інтерактивну діяльність сприятиме подальшому вдосконаленню процесу навчання англійської мови професійного спрямування та формуванню іншомовної професійної компетенції в студентів 1 та 2 курсу Державного університету телекомунікацій.

 

Науково-методичне повідомлення виконала
старший викладач кафедри Англійської мови Глуховська Н.А.

Читайте також
Переглядів: 384