XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Науково-дослідна робота на кафедрі Публічного управління та адміністрування

10:29, 20-01-2023

22 грудня 2022 року відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ», організована кафедрою публічного управління та адміністрування.

Учасниками стали півсотні молодих учених із 11-ти вищих навчальних закладів різних регіонів України. Крім студентів, аспірантів та молодих учених Державного університету телекомунікацій, свої наукові доробки презентували представники з Житомирського державного університету імені Івана Франка, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Рівненського державного гуманітарного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України, Національного авіаційного університету, Київського національного університету культури і мистецтв та Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тематичні напрями інтернет-конференції охоплювали широке коло питань:

  • Теоретико-методологічна складова публічного управління та адміністрування
  • Прикладні аспекти у публічному управлінні та адмініструванні
  • Перспективи публічного управління в умовах сучасних викликів та загроз
  • Публічне управління та адміністрування: міжнародний досвід та вітчизняні реалії.

Низка публікацій стосувалася особливостей публічного управління в умовах воєнного стану (державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни та працівників національної поліції України, основні напрями медико-соціальної та психологічної реабілітації військовослужбовців,  трансформація публічного управління та адміністрування у державній політиці зовнішньо-економічної діяльності та продовольчої безпеки в Україні, забезпечення видатків на виплату пенсій, організація волонтерських рухів в Україні та за кордоном).

Теоретичні засади та перспективи публічного управління та адміністрування в умовах сучасних викликів та загроз охоплювали такі питання, як концептуальні засади та основні науково-теоретичні підходи у трактуванні сучасних основ соціалізаційних процесів у громадянському суспільстві, управлінські рішення та методи їх вдосконалення, авторитет керівника та механізми лідерства в публічному управлінні, політична відповідальність органів публічної влади в Україні та антикорупційна діяльність у сфері публічного управління та адміністрування, децентралізація в Україні: аспекти впровадження в умовах євроінтеграції, теоретико-методологічна складова публічного управління та адміністрування.

Актуальними проблемами для наукових досліджень залишаються фінансово-економічні виміри публічного управління (державна політика соціально-економічного та інноваційного розвитку національного товаровиробника, державна фінансова політика та державна політика з розвитку малого та середнього бізнесу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції України).

Багато публікацій стосувалося соціального та гуманітарного напрямів (загальнонаціональні пріоритети гуманітарної політики та її регіональні особливості в Україні, інформаційна складова гуманітарної політики, національна ідентичність як інтегральний критерій цілісності і повноти гуманітарного простору, політика національної пам’яті, сфера культури в системі об'єктів державного управління та державної гуманітарної політики в Україні, розвиток освітнього і наукового потенціалу українського суспільства, державна гуманітарна політика щодо електоральних настроїв серед студентської молоді, сучасні напрямки публічного управління сферою охорони здоров'я в Україні, методи формування джерел фінансування соціальної політики, державне регулювання трудової міграції, соціально значущі транспортні послуги: досвід ЄС для імплементації в Україні, гендерна політика громад в системі державної регіональної політики в умовах післявоєнної відбудови України, теоретико-концептуальні підходи у формуванні та реалізації державної політики фізичного виховання та організаційно-правові норми в системі публічного управління фізичною культурою і спортом, особливості формування системи мотивації персоналу у туристичному бізнесі).

Науковий інтерес складають також дослідження питань комунікацій у публічному управлінні (комунікативна компетентність державного службовця, інструменти налагодження комунікації органів публічного управління з громадськістю, комунікативна культура як невід’ємна складова фахового спілкування державного службовця, звʼязки з громадськістю як інструмент формування позитивного іміджу влади).

Актуалізувалися дослідження з цифрової трансформації системи управління, серед яких сучасна Е-демократія на державному та місцевому рівні (на прикладі Сполучених Штатів Америки) та перспективи модернізації документообігу в органах виконавчої влади в контексті забезпечення прозорості та відкритості (на прикладі Міністерства молоді та спорту України), цифровий розвиток системи публічного управління та адміністрування в сучасних умовах, трансформація управлінських підходів у галузі цифровізації підприємництва в Україні та трансформація державної політики у галузі туризму в сучасних умовах цифровізації.

Із представленими дослідженнями студентів, аспірантів та молодих учених можна ознайомитися більш докладно у збірнику, розміщеному за сайті університету.

Читайте також
Переглядів: 641