XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Організаційно-методичний Центр новітніх технологій навчання

Загальна інформація

Контактна інформація
Про дистанційне навчання
Про систему MOODLE
Нормативні документи
Організаційно-методичні документи

Загальна інформація

Сьогодні відбувається розвиток та розширення єдиного європейського освітнього простору в межах Болонського процесу, що сприяє поширенню інформаційних і комунікаційних технологій в освіті.

У сучасному інформаційному суспільстві змінюються форми, методи та засоби навчання: знання та інформація дедалі більше черпаються з різних джерел через Інтернет. Як наслідок цього, суттєво змінилася роль викладача: його знання в конкретній предметній сфері обов’язково доповнюються знаннями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, які можуть бути використані у навчальному процесі. Водночас характер взаємодії викладачів та студентів також набуває інших форм.

Сьогодення висуває нові вимоги щодо організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах України, зокрема, до використання у навчальному процесі сучасних технологій, здатних забезпечити формування індивідуальних та професійних якостей студентів.

Реалізація цих вимог в Державному університеті телекомунікацій значною мірою забезпечується діяльністю Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання.

Метою діяльності Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання є організація впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес Державного університету телекомунікацій (далі – Університет) для підвищення якості освіти відповідно до сучасних вимог та тенденцій розвитку академічної освіти у світі.

Основними завданнями Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання є:

  • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу;
  • організаційно-методичне забезпечення заходів із впровадження сучасних технологій навчання у навчально-виховний процес Університету;
  • адміністрування та технічна підтримка Системи дистанційного навчання Університету;
  • розвиток Системи дистанційного навчання Університету.

Організаційно-методичний центр новітніх технологій навчання організовує створення електронних навчально-методичних та інформаційних матеріалів, розміщує їх у системі управління дистанційним навчанням MOODLE Державного університету телекомунікацій, здійснює адміністрування цієї системи; надає методичну та технічну допомогу викладачам у створенні електронних освітніх ресурсів, у тому числі відеолекцій, відеоконференцій, вебінарів, віртуальних лабораторій тощо; консультує учасників навчального процесу (викладачів, студентів, методистів) щодо використання ресурсів системи MOODLE, проводить методичні заняття; забезпечує цілодобовий доступ до дистанційних курсів та результатів контролю знань студентів, а також інтерактивне спілкування та інформаційно-консультативну підтримку навчального процесу з боку викладачів.

Діяльність Організаційно-методичного центру новітніх технологій навчання зосереджено на розвитку змісту освіти та вдосконаленні організації навчального процесу Державного університету телекомунікацій з метою досягнення нового якісного рівня підготовки студентів Університету і прискорення входження України до Європейського освітнього простору, зберігаючи при цьому всі кращі надбання національної вищої школи та доповнюючи їх найбільш успішними практиками європейського досвіду.

Контактна інформація

Україна, 03110, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7
тел. (044) 249-25-90
mail: o.sazonov@dut.edu.ua

Переглядів: 27 959