XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Приймальна комісія

Вступ в магістратуру

Вступ 2023
Мотиваційний лист
Вступникам з особливо небезпечних територій
Правила прийому
Перелік спеціальностей для вступу на 1 курс
Перелік конкурсних предметів для вступу на 1 курс
Вартість навчання
Державне замовлення
Розклад вступних випробувань
Програми вступних випробувань
Результати вступних випробувань
Списки рекомендованих до зарахування
Поширені запитання
Порядок дій абітурієнта для вступу на навчання до ДУТ
Вступ на 2 курс
Вступ на 3 курс
Консультації до фахових іститів
Консультації до національного мультипредметного тесту
Пільгові категорії вступників
Положення про приймальну комісію
Контактна інформація
Апеляційна комісія
Накази про зарахування
Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску за державним замовленням

Вступ в магістратуру

Контрольні дати для вступників на основі ступеня бакалавра та ОКР спеціаліста для здобуття ступеня магістра

Вступ на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра на денній формі навчання

1

Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту

з 9:00 27 червня до
18:00 18 липня 2022 року

2

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 серпня 2022 року

3

Прийом заяв та документів 

з 16 серпня 2022 року

4

Закінчення прийому заяв та документів: для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту начальної компетентності

23 серпня 2022 року

для осіб, що вступають за результатами магістерського тесту начальної компетентності або тільки фахового іспиту в закладі освіти

о 18:00 годині

15 вересня 2022 року

5

Строки проведення індивідуальних усних співбесід

25 - 31 серпня 2022 року

6

Строки проведення фахових іспитів

16 - 18 вересня 2022 року

7

Рекомендації для зарахування за державним замовлення

20 вересня 2022 року

8

Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням

до 18:00 години

24 вересня 2022 року

9

Зарахування вступників за державним замовленням

25 вересня 2022 року

10

Надання рекомендацій до зарахування особам, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21 вересня 2022 року

11

Виконання вимог до    зарахування вступниками, рекомендованими до зарахування за кошти фізичних та/або

29 вересня 2022 року

12

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня 2022 року

13

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 10 жовтня 2022 року

 

З 9:00 27 червня до 18:00 18 липня триватиме реєстрація вступників, які планують складати Магістерський комплексний тест МКТ, Магістерський тест навчальної компетентності  для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

НА ТЕСТ ПРОТРІБНО РЕЄСТРУВАТИСЬ ТИМ ВСТУПНИКАМ ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05, 06, 07, 28, 29,  ВСТУПНИКИ ЦИХ ГАЛУЗЕЙ СКЛАДАЮТЬ МТНК ОКРІМ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ “ПРАВО” ТА “МІЖНАРОДНЕ ПРАВО”

Всі інші галузі складають внутрішній фаховий іспит.

ВСІ ВСТУПНИКИ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ПОВИННІ НАДАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Процедура реєстрації

 

Документи, необхідні для реєстрації на МКТ та МТНК

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії чи на інший визначений закладом канал зв’язку скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка ( додаток 1);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу ( додаток 4 до Порядку організації та проведення вступних випробувань) – (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

 • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
 • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
 • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів;

 

Бланк екзаменаційного листка та реєстраційна картка

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Під час реєстрації приймальна комісія перевіряє достовірність інформації, наданої вступником, і створює запит Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на формування бланка екзаменаційного листка. 

Формування бланка здійснюються за допомогою сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У процесі формування бланка екзаменаційного листка до програми вносять такі дані:

 • номер контактного телефону вступника;
 • назва вступного випробування, яке вступник бажає пройти (МКТ та/або МТНК);
 • іноземна мова, завдання з якої має містити тест МКТ (англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти МКТ та/або МТНК (з переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань).

Після внесення інформації до програми працівник приймальної комісії генерує реєстраційну картку учасника МКТ/МТНК ( додаток 2).

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки приймальна комісія надсилає на електронну адресу вступника протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації. Вступник має перевірити інформацію на копіях документів і в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють Кабінет вступника, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

Відмова в реєстрації та перереєстрація

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації в разі:

 • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для проходження МКТ та/або МТНК особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Що таке МТНК можна дізнатись за посиланням https://testportal.gov.ua/yakym-bude-test-mtnk/

Так, для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу приймальної

Приймальна комісія працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 16.00. 

Телефон для довідок: +38(066)227-46-60 , (044) 249-25-91, 248-85-93 (факс) 

E-mail: pk@dut.edu.ua

 

Контактна інформація

Тел. +38(066)227-46-60 
(Viber, Telegram)

+38(044) 249-25-91

Email: pk@dut.edu.ua

Приймальна комісія працює:

пн-пт з 08.00 до 17.00

сб з 08.00 до 13.00

нд - вихідний

Новини

Всі новини
Переглядів: 68 237