XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Матеріальна база

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична діяльність
Наукова та науково-технічна діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Співробітництво і практика
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Дистанційне навчання

Матеріальна база

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Приміщення для науково–педагогічного персоналу

Навчальний процес за спеціальністю 125 – «Кіберпезпека» повністю забезпечується на матеріально-технічній базі Університету та Навчально-наукового інституту захисту інформації.

Приміщення для занять студентів та лабораторна база

Студенти мають можливість використовувати комп’ютерні класи кафедри «Обчислювальної техніки», інших кафедр університету, що загалом дає змогу кожному студенту денної форми навчання працювати з ПЕОМ щоденно більше як дві години. Усі комп’ютери кожної з аудиторій з’єднані в локальні комп’ютерні мережі, підключені до локальної мережі Університету і глобальної комп’ютерної мережі Інтернет.

 
 

Лабораторія «Систем технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності HIKVISION» забезпечена матеріально-технічною базою.

 

Можливість використання глобальної мережі Інтернет допомагає у пошуку методичної та наукової інформації, необхідного програмного забезпечення.

Cтуденти за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» (спеціалізації - Технічні системи інформаційного і кібернетичного захисту) для підготовки до занять активно використовують навчальну та електронну бібліотеки Інституту захисту інформації, а також читацьку та електронну бібліотеки Університету та бібліотеки м. Києва.

Приміщення кафедр відповідають санітарно-технічним нормам, обладнані кондиціонерами та мають належний рівень освітленості.

Дотримання норм техніки безпеки на кафедрах інституту контролюється відповідальною особою і регулярно перевіряється відповідними службами.

Аудиторні та інші приміщення кафедр Інституту та кафедр Університету, які забезпечують навчальний процес для підготовки спеціалістів за спеціальністю 125 –  «Кібербезпека» (спеціалізації - Технічні системи інформаційного і кібернетичного захисту) відповідають існуючим нормам, що забезпечує якісне проведення занять.

В цілому матеріально-технічне забезпечення навчального процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам.

Соціальна інфраструктура

Інженерне обладнання та інженерні комунікації об’єктів соціальної інфраструктури забезпечують електро-, водо- і теплопостачання навчального корпусу та гуртожитку.

Для харчування студентів Університету є їдальня-буфет, що забезпечує потреби студентів у харчуванні.

Для надання невідкладної медичної допомоги в Університеті функціонує медичний пункт, яким, при нагальній потребі, користуються усі студенти.

Рівень санітарно-гігієнічного і культурно-естетичного стану навчальних аудиторій, лабораторій, допоміжних приміщень задовольняє встановленим вимогам.

Соціально-побутові потреби студентів, зокрема в медичному та харчовому забезпеченні, створення належних умов для самостійної роботи, задовольняються достатньою мірою.

Інформаційне забезпечення

Для роботи студентів над матеріалом дисциплін навчального плану використовується науково-технічна бібліотека та читальний зал Університету. Крім того, студенти мають можливість працювати над необхідними матеріалами в електронній бібліотеці університету та використовувати інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет.

Нормативна забезпеченість студентів навчальною літературою за усіма дисциплінами робочого навчального плану підготовки фахівців для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст складає 100%, що відповідає акредитаційним вимогам зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Викладачі і студенти мають можливість працювати з фаховими періодичними виданнями, перелік яких наведений нижче:

 • «Бизнес и безопасность »;
 • «Вопросы защиты информации»;
 • «Журнал сетевых решений LAN»;
 • «Защита информации. Конфидент»;
 • «Захист інформації»;
 • «КомпьютерПресс»;
 • «Компьтеры + Программы»;
 • «Корпоративные системы»;
 • «Мир Internet»;
 • «Мир ПК»;
 • «Мир связи (Мир связи и информатики)»;
 • «Мир связи(Connect): Наука, бизнес, управление»;
 • «Мой компьютер»;
 • «Открытые системы»;
 • «Охранные системы»;
 • «Персональный компьютер сегодня (PC Magazine/Russian Edition)»;
 • «Планета Internet»;
 • «Сети (Network Wordl. Глобальные сети и телекоммуникации)»;
 • «Сети и системы связи»;
 • «Сети и телекоммуникации»;
 • «Сети связи»;
 • «Служба безопасности»;
 • «Телеком: телекоммуникации и сети»;
 • «Управляющие машины и системы»;
 • «Чип (CHIP)»;
 • «Chip News»;
 • «Хакер»;
 • «Электросвязь».

У зв’язку з широким розповсюдженням навчальної літератури, монографій та документації у електронному вигляді на компакт-дисках та у Інтернеті, з’явилася змога розміщення цих документів на сервері інститутської комп’ютерної мережі, що дає змогу використовувати їх під час виконання лабораторних робіт та курсових і дипломних проектів. Інститут захисту інформації має свою спеціалізовану електронну бібліотеку. На випускних кафедрах створюються власні електронні навчально-методичні видання.

Навчальна література і документація за спеціальністю 125 – «Кібербезпека» (спеціалізації - Технічні системи інформаційного і кібернетичного захисту) є в бібліотеці, а також широкий спектр найменувань додаткової літератури з інформаційної безпеки та захисту інформації в електронному вигляді представлені в електронній бібліотеці університету.


І. Перелік приладів спеціального призначення, які використовувались кафедрою систем захисту інформації.

ІІ. Додатковий перелік приладів та програмного забезпечення спеціального призначення, які використовуються кафедрою систем захисту інформації на даний час. 

ІІІ. Перелік приладів спеціального призначення, які плануються до використання кафедрою систем захисту інформації Державного університету телекомунікацій.

Фотографії

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Систем інформаційного та кібернетичного захисту в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 824-22-42 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 15 020