XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Автор:
Л.П. Гук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Розкрито методи загальних економічних досліджень, суть суспільного виробництва та його складові частини тощо. Значну увагу приділено основним рисам ринкової економіки.
Автор:
За заг. ред. М.І. Звєрякова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Сучасні умови господарювання висувають нові вимоги до рівня економічної підготовки спеціалістів. Велике значення надається розвитку економічного мислення, глибокому вивченню студентами політичної економії, що, в кінцевому підсумку, повинно знайти відображення в компетенціях майбутніх фахівців. Навчальний посібник дає можливість студентам самостійно засвоїти основні положення курсу політичної економії, виявити закономірності розвитку товарного виробництва, його еволюцію в капіталістичне товарне виробництво, виділити етапи його руху від періоду вільної конкуренції до появи і посилення монополій та переходу до державно-монополістичного капіталізму. Теоретичний матеріал кожної теми супроводжується визначенням понять та категорій, питаннями для самостійного контролю знань, висновками, що узагальнюють та систематизують викладений матеріал. Адресується науковцям, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів економічного профілю та всім, хто цікавиться проблемами економічної теорії.
Автор:
Р.В. Яковенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.41 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій
Автор:
Л.М. Гаєвська,О.І. Марченко,Т.В. Паєнтко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.08 Мб
Тип документу:
Посібник
Запропонований посібник спрямований на формування комплексу знань, практичних навичок і вмінь студентів щодо з'ясування сутності, значення, правового забезпечення, організаційної форми і типології підприємництва, його середовища та передумови активації в Україні; засвоєння особливостей функціонування міжнародного підприємництва, регулювання його діяльності та розвиток у ньому спільних підприємств, з'ясування механізму державної підтримки, регулювання та оподаткування підприємництва. Видання містить значний перелік контрольних питань, тестів та практичних завдань, а також завдання для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник призначений для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
За ред. Н.М. Євдокимової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
В.В. Лойко, Т.П. Макаровська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.5 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи, принципи, методи та інструменти, що використовуються в процесі функціонування промислового підприємства. Вивчення матеріалу посібника сприятиме формуванню у студентів сучасного економічного мислення та системи теоретико-методологічних знань і практичних навичок у сфері економіки підприємства. У кожній темі розглядаються теоретичні питання, практичні приклади вирішення задач, надаються завдання для самостійної роботи, тестові та практичні завдання, контрольні питання. Така структура навчального посібника дасть змогу користувачам не лише опанувати теоретичні основи навчальної дисципліни, а й набути практичних навичок, необхідних для економічного обґрунтування господарських рішень на рівні підприємства, визначення шляхів, методів і засобів ефективного використання ресурсів для досягнення цілей підприємства. Навчальний посібник буде корисний як для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», так і для студентів інших економічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів, а також викладачам, аспірантам, науковцям, керівникам, фахівцям планово-економічних відділів промислових підприємств, підприємцям.
Автор:
Андрєєва О.Б. та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.3 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник містить найважливіші положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглянуто правові аспекти господарської діяльності і теорії господарського права.
Автор:
Н.А. Горбова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.07 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, правове становище суб’єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб’єктів господарювання. Наведено питання для самостійного опрацювання матеріалу та виділені основні теоретичні поняття. Посібник може бути використаний як базовий навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, що вивчають дисципліну «Господарське право», а також буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, юристам практикам у сфері господарської діяльності.
Автор:
Укл. О.В. Забродіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
361 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Автор:
За ред. В.О. Кучера
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.66 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Трудове право». Розкрито сутність основних інститутів трудового права: трудового договору, робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни, матеріальної відповідальності, сторін трудових відносин, охорони праці, трудових спорів, нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю та ін. Розглянуто міжнародні стандарти праці. Трудове законодавство України проаналізовано станом на 1 лютого 2017 року. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також викладачів, практичних працівників і усіх, хто цікавиться питаннями трудового права.

Економічна статистика

Правознавство

Правові засади менеджменту

Економіка і фінанси підприємства

Облік і аудит

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародні економічні відносини

Трудове право

Адміністративне та інформаційне право

Господарське право та трудове право

Математичні методи в економіці

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Юридичне документування або документні ресурси

Економічна теорія

Договірне право

Організація бізнесу у телекомунікаціях

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економічна безпека підприємства

Економіка програмного забезпечення

Економіко-правові засади підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 128 378