XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

2014-2015 н.р.

2021-2022 н.р.
2020-2021 н.р.
2019-2020 н.р.
2018-2019 н.р.
2017-2018 н.р.
2016-2017 н.р
2015-2016 н.р.

2014-2015 н.р.

Виховна робота на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності передбачає реалізацію індивідуально-творчого підходу у виховному процесі. Загальні закономірності гуманістичного виховання обумовлюють принципи, за якими здійснюється виховна робота в університеті. Нова система виховної роботи передбачає формування якісно-нових взаємовіджносин “викладачем – студент”, спільний пошук істини, спільне розв’язання проблем, виконання творчих завдань. Тільки конкретна справа, корисність якої безперечна для української держави, здатна виховати свідомих, творчих фахівців. Наріжний принцип Концепції виховної роботи в Державному університеті телекомунікацій – вироблення механізму постійного саморозвитку, який би стимулював, а не гальмував творчий пошук і новаторство.

Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через інститут кураторства. Діяльність куратора спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця.

Необхідною умовою успішної діяльності студентів є опанування нових правил життя та навчання у вищому навчальному закладі, які забезпечують внутрішній комфорт та знижують можливість конфлікту з оточуючим середовищем. Всі ці аспекти є основою діяльності виховної роботи кафедри загалом та кураторів - викладачів кафедри зокрема.

  

            

Викладачі кафедри виконують обов'язки кураторів в академічних групах, проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, гендерного, економічного, релігійного виховання студентів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, наркоманії та алкоголізму у студентському середовищі та виховання у студентів бережливого ставлення до майна університету як у навчальному корпусі так і в гуртожитку.

  

Всебічний розвиток і виховання студентів вищих навчальних закладів здійснюється різними засобами. Один з найбільш ефективних - це навчальні екскурсії. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження студентами явищ навколишнього середовища і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду студентів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.

Створення відеоматеріалів з дисциплін: “Історія української культури” та “Українська мова за професійним спрямуванням”

Виховна робота студентів викладачами кафедри вдосконалюється кожного року.

Студентський науково-практичний круглий стіл «Українська лінгвокультурологія у загальнослов’янському контексті», проведений 10 листопада 2014 року у рамках відзначення Днів писемності та мови 

  

10 березня 2015 року було проведено засідання наукового гуртка "Етика професійного мовлення в інформаційно-комунікативному просторі"

На засіданні гуртка виступали студенти-доповідачі: Храпова ТетянаВойцеховський ІванШаповал Богдан; а також куратор гуртка, - старший викладач Кочеткова Галина Василівна, із доповіддю на тему "Інформаційне середовище як фактор формування духовних цінностей".

З нагоди Міжнародного дня захисту інформації 27 листопада 2014 року була проведена дискусія між студентами 2-го курсу груп  БСД-21, БСД-22, СЗД-21 і УБД-21 Навчально-наукового інституту захисту інформації на тему: «Анонімність в Інтернеті». 

   

10 грудня 2014 року у Державному університеті телекомунікацій відбувся конкурс “Таланти ДУТу”. У ньому взяли участь студенти Університету які вміють малювати такі як: Чечко Олексій, Олійник Андрій, Колганенко Тетяна, Кок Олександра, Владимиренко Максим, фотографувати: Мельниченко Сергій, Поскрипко Денис, Вахонін Валерій, Федоренко Дмитро, Комашко Андрій, Кадун Богдан та майстерно використовують художнє слово: Терещук Станіслав, Біловол Віктор, Ярош Андрій, Кудрик Богдан, Соловюк Анастасія, Сороченко Ігор, Сичова Віка, Осипчук Марія та Стратієнко Оксана.

    

    

Літературна вітальня:

«Шевченківські читання»

“Шевченко: минуле, сучасне та майбутнє.”

19 березня 2015 року, на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, було проведено круглий стіл присвячений творчості видатного поета і художника – Т.Г. Шевченка.

   

22 травня 2015 року кафедра підготувала студентів до участі у всеукраїнському науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми економіки та права: теорія та практика».

      

03-04 червня 2015 року кафедра підготувала студентів до участі у міжнародній конференції у КПІ (Київський політехнічний інститут)

Колектив кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності вітає випускників Державного університету телекомунікацій з отриманням освітнього рівня БАКАЛАВР!

Переглядів: 4 329