XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Вчена рада

Рішення Вченої ради

Основні положення, структура та організація роботи
Склад вченої ради
Нормативні документи
Контактна інформація

Рішення Вченої ради

2021

 Протокол №4 від 11.10.2021 Про організацію захистів дисертацій доктора філософії аспірантами четвертого року навчання Державного університету телекомунікацій

 Протокол №4 від 11.10.2021 Про підготовку до проведення конференції Міжнародним Союзом Електрозв'язку "Цифрова трансформація на основі інновацій в сфері ІКТ для розвитку цифрової економіки" на базі Державного університету телекомунікацій

 Протокол №3 від 27.09.2021 Про результати моніторингових досліджень вступної кампанії 2021 року

 Протокол №3 від 27.09.2021 Про розгляд та схвалення до друку підручника "Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень" авторів Величко О.М., Гордієнко Т.Б.

 Протокол №2 від 02.09.2021 Про затвердження положення щодо присвоєння почесних звань

 Протокол №1 від 30.08.2021 Про об'єднання кафедр Вищох математики і фізики та створення нової кафедри: Вищої математики, математичного моделювання та фізики

 Протокол № 1 від 30.08.2021 Про затвердження Плану роботи Вченої ради ДУТ на 2020-2021 н.р.

 Протокол № 21 від 17.06.2021 Звіт Голови Вченої ради ДУТ про роботу Вченої ради у поточному навчальному році

 Протокол № 19 від 31.05.2021 Про результати анкетування студентів щодо якості навчального процесу в ДУТ

 Протокол № 19 від 31.05.2021 Про розмір плати за надання освітніх послуг для студентів, які продовжують навчатися в Університеті на денній та заочній формах навчання...

 Протокол № 16 від 17.05.2021 Про встановлення розмірів плати за надання ДУТ платних освітніх послуг на 2021-2022 навчальний рік

 Протокол № 15 від 07.05.2021 Про захист докторських та кандидатських дисертацій у СВР Університету до 1 жовтня 2021 року

 Протокол № 14 від 26.04.2021 Про затвердежння освітніх програм і навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік

 Протокол № 14 від 26.04.2021 Про видачу дипломів докторам філософії ДУТ

 Протокол № 14 від 26.04.2021 Про результати опитування НПП та ЗВО ДУТ щодо організації дистанційного навчання

 Протокол № 12 від 22.02.2021 Звіт про виконання плану заходів щодо виконання Антикорупційної програми ДУТ у 2020 році

 Протокол № 12 від 22.02.2021 Про публікації НПП кафедр статей у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science

 Протокол № 12 від 22.02.2021 Про проведену роботу по укладанню кафедрами Університету господарських договорів на виконання НДР

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про зміст сторінок кафедр ННІ на веб-сайті Університету в частині забезпечення інформаційної відкритості та прозорості Університету згідно вимог ЗУ Про освіту

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про підсумки проведення профорієнтаційної роботи ННІ ДУТ

 Протокол № 10 від 01.02.2021 Про затвердження Положення про порядок призначення та виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення студентів та аспірантів ДУТ

 Протокол № 9 від 19.01.2021 Про затвердження фінансового звіту ДУТ за 2020 рік

 Протокол № 8 від 12.01.2021 Про затвердження Положення про надання державної цільової допомоги та соціального захисту студентам пільгових категорій ДУТ

 Протокол № 7 від 06.01.2021 Про ухвалення Переліку та вартості платних поліграфічних послуг РВЦ ДУТ у 2021 році


2020

 Протокол № 5 від 15.12.2020 Про результати вхідного контролю з дисциплін загальної середньої освіти

 Протокол № 4 від 21.09.2020 Про вненсення змін до складу Комісії з питань академічної доброчесності ДУТ

 Протокол № 4 від 21.09.2020 Про підсумки ліцензування та акредитації у 2019-2020 н.р.

 Протокол № 4 від 21.09.2020 Про внесення змін до складу Координаційної ради

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження змін до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДУТ

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Додатку до Правил прийому до ДУТ

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження освітніх програм

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Каталогу освітніх компонентів вільного вибору

 Протокол № 2 від 28.08.2020 Про затвердження Плану роботи Вченої ради ДУТ у 2020-2021 н.р.

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Положення про освітні програми

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про підсумки акредитацій освітніх програм

 Протокол № 1 від 20.08.2020 Про затвердження Положення проформування індивідуальних освітніх траєкторій

 Протокол № 21 від 24.06.2020 Результати анкетування аспірантів ДУТ щодо якості освіти

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про встановлення з 1 вересня 2020 року розміру плати за навчання в ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення провнесення зміін до Порядку проведення конкурсу ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Статуту ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ТК ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ІТ ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ЗІ ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ МП ДУТ

 Протокол № 20 від 05.06.2020 Про внесення змін до Положення про Вчену раду ННІ ГПД ДУТ

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про розмір плати за надання освітніх послуг для студентів-іноземних громадян

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про затвердежння Положень проведення контролів та підсумкової атестації у ДУТ з використанням дистанційних технологій навчання

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про внесення змін до Правил прийому до ДУТ на 2020-2021 навчальний рік

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Щодо врегулювання конфлікту інтересів в Університеті

 Протокол № 18 від 25.05.2020 Про внесення змін до Кодексу академічної доброчесності ДУТ

 Протокол № 17 від 16.03.2020 Про затвердження Тимчасового порядку проведення і захисту виробничої, переддипломної практик

 Протокол № 17 від 16.03.2020 Про результати роботи експертних комісій з акредитації освітніх програм ДУТ

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про утворення кафедри Штучного інтелекту ННІ ІТ

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про затвердження плану заходів Координаційної ради з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2020 рік

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про затвердження фінансового плану ДУТ на 2020 рік

 Протокол № 16 від 24.02.2020 Про результати НТД ДТ за 2019 рік та завдання на 2020 рік

 Протокол № 12 від 27.01.2020 Про затвердження складу груп забезпечення спеціальностей на другий семестр 2019-2020 навчального року

 Протокол № 12 від 27.01.2020 Про результати ректорських контрольних робіт, проведених в осінньому семестрі 2019-2020 навчального року

 Протокол № 12 віл 27.01.2020 Про затвердження фінансового звіту Університету за 2019 рік


2019

 Протокол № 11 від 23.12.2019 Про затвердження Кодексу академічної доброчесності та складу комісії ДУТ

 Протокол № 11 від 23.12.2019 Про затвердження Правил прийому до ДУТ у 2020 році

 Протокол № 11 від 23.12.2019 Про затвердження Стратегії розвитку Державного університету телекомунікацій на 2020-2025 роки

 Протокол № 10 від 02.12.2019 Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації НПП та ПП ДУТ

 Протокол № 9 від 25.11.2019 Про затвердження в новій редакції Положення про студентський гуртожиток ДУТ

 Протокол № 9 від 25.11.2019 Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ДУТ та складу Координаційної ради

 Протокол № 9 від 25.11.2019 Про результати тематичного анкетування по адаптації студентів першого курсу до навчання в Університеті

 Протокол № 8 від 18.11.2019 Про підсумки прийому студентів у 2019 році та завдання щодо забезпечення якісного набору у 2020 році

 Протокол № 8 від 18.11.2019 Про результати інтерв’юння випускників ДУТ щодо їх працевлаштування

 Протокол № 8 від 18.11.2019 Про стан та завдання подальшого підвищення публікаційної активності співробітників Університету

 Протокол № 7 від 11.11.2019 Про затвердження Положення про Організаційно-методичний центр новітніх технологій навчання

 Протокол № 5 від 21.10.2019 Про результати вхідного контролю з дисциплін загальної середньої освіти

 Протокол № 4 від 15.10.2019 Про затвердження Положення про порядок організації інклюзивного навчання у ДУТ

 Протокол № 4 від 15.10.2019 Про підготовку Університету до осінньо-зимового періоду 2019-2020 року

 Протокол № 3 від 30.09.2019 Про результати моніторингових  досліджень вступної кампанії 2019 року щодо якості формування контингенту здобувачів вищої освіти у ДУТ

 Протокол № 3 від 30.09.2019 Про рідсумки прийому до аспірантури та докторантури ДУТ у 2019 році

 Протокол № 2  від 16.09.2019 Про затвердежння Положення про неформальну та інформальну освіту ДУТ

 Протокол № 2 від 16.09.2019 Про затвердежння Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у ДУТ

 Протокол № 2 від 16.09.2019 Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДУТ

 Протокол № 2 від 16.09.2019 Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей на 2019-2020 навчальний рік

 План роботи Вченої ради Університету у 2019-2020 навчальному році

 Протокол № 1 від 02.09.2019 Про затвердження ОПП магістр спец. 073 Менеджмент

 Протокол № 1 від 02.09.2019 Про затвердження ОПП бакалавр спец. 122 Компютерні науки

 Протокол № 18 від 15.04.2019 Про зміни розміру плати за надання освітніх послуг

 Протокол № 15 від 25.03.2019 Про затвердежння освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2019-2020 н.р.

 Протокол № 15 від 25.03.2019 Про затвердження розподілу ліцензійного обсягу

 Протокол № 14 від 04.03.2019 Про затвердження Правил прийому до аспірантури ДУТ в 2019 році

 Протокол № 13 від 11.02.2019 Про затвердження Положення про проведення 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

 Протокол № 9 від 14.01.2019 Про затвердження фінансового плану ДУТ на 2019 рік

 Протокол № 9 від 14.01.2019 Про затвердежння звіту про виконання Антикорупційної програми в ДУТ за 2018 рік


2018

План роботи Вченої ради Університету на 2018-2019 навчальний рік

Рішення Вченої ради від 19.03.2018 № 20 Про затвердження навчальних планів на 2018-2019 НР

Рішення Вченої ради від 18.06.2018 № 27 Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів

Рішення Вченої ради від 19.03.2018 № 20 Про підсумки НДР студентів у 2018 році

Рішення Вченої ради від 19.03.2018 № 20 Про стан підвищення кваліфікації НПП Університету

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердення змін до Положення про вчену раду ННІ ТІ

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердження змін до Положення про вчену раду ННІ ЗІ

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про внесення змін до Положення про порядок проведення Конкурсу

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердження змін до Положення про вчену раду ФТК

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердженння змін до Попоження про вчену раду ФІТ

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердження змін до Положення про вчену раду ННІ МП

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердження Положення про вчену раду ННІ ГПД

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердження змін до Положення про Вчену раду Університету

Рішення Вченої ради від 29.05.2018 № 25 Про затвердження змін до Регламенту Вченої ради Університету

Рішення ВР від 10.09.2018 Про зарахування до докторантури ДУТ

Рішення ВР від 30.08.2018 Про затвердження плану роботи Вченої ради ДУТ на 2018-2019 навчальний рік

Рішення ВР від 30.08.2018 Про створення Організаційного комітету з проведення виборів у Вчену раду Університету

Рішення ВР від 10.09.2018 Про зарахування до докторантури ДУТ

Рішення ВР від 30.08.2018 Про затвердження плану роботи Вченої ради ДУТ на 2018-2019 навчальний рік

Рішення ВР від 30.08.2018 Про створення Організаційного комітету з проведення виборів у Вчену раду Університету

Рішення Вченої ради від 29.10.2018 Про результати вхідного контролю з базових дисциплін

Рішення Вченої ради від 29.10.2018 Про результати моніторингових досліджень вступної кампанії 2018 року

Рішення Вченої ради від 29.10.2018 Про результати ректорських контрольних у першому семестрі 2018-2019 нр.

Протокол № 4 від 29.11.2018 Звіт про роботу приймальної комісії у 2018 році

Протокол № 4 від 29.11.2018 Про результати тематичного тестування по адаптації студентів

Протокол № 5 від 10.12.2018 про створення Виборчої комісії з проведення виборів ректора ДУТ

Протокол № 5 від 10.12.2018 Про створення Організаційного комітету з проведення виборів ректора ДУТ

Протокол № 4 від 29.11.2018 Про підсумки прийому студентів у 2018 році

Протокол № 5 від 10.12.2018 Про процедуру виборів ректора ДУТ

Протокол № 8 ід 26.12.2018 Про затвердження тематики дисертаційних робіт

Рішення вченої ради від 01.02.2018 про затвердження Правил прийому на кафедру ВП ДУТ

Рішення вченої ради від 01.02.2018 про затвердження фінансового плану на 2018 рік

Рішення вченої ради від 01.02.2018 про перейменування кафедри Фізичної підготовки

Рішення вченої ради від 14.02.2018 про затвердження Положення про ННІ гуманітарних та природничих дисциплін

Рішення вченої ради від 14.02.2018 про затвердження Положення про кафедру Української мови

Рішення вченої ради від 22.01.2018 про підсумки наукової та науково-технічної діяльності ДУТ за 2017 рік

Рішення вченої ради від 26.02.2018 про роботу спеціалізованих вчених рад ДУТ у 2017 році

Протокол № 7 від 19.12.2018 Про затвердження Правил прийому до ДУТ у 2019 році

Протокол № 8 від 26.12.2018 Про затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора ДУТ

Протокол № 8 від 26.12.2018 Про затвердження Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора ДУТ

Протокол № 8 від 26.12.2018 Про затвердження Положення Про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ДУТ


2017

План роботи Вченої ради Універитету на 2017-2018 навчальтний рік.

Рішення вченої ради від 26.01.2017 Про відкриття підготовки іноземних громадян

Рішення вченої ради від 26.01.2017 Про затвердження правил прийому студентів до Харківського коледжу ДУТ

Рішення вченої ради від 26.01.2017 Про затвердження правил прийому студентів до Львівського коледжу ДУТ

Рішення вченої ради від 13.01.2017 Про відкриття нової спеціальності 126

Рішення вченої ради від 13.01.2017 Про результати ректорських контрольних

Рішення вченої ради від 23.02.2017 №17 Про ухвалення фінансового плану ДУТ на 2017 рік

Рішення вченої ради від 13.03.2017 №19 про висунення роботи на Премію ВР України

Рішення вченої ради від 23.02.2017 №17 Про внесення змін до Положення про виплату стипендій

Рішення вченої ради від 10.01.2017 №13 Положення про призначення та виплату стипендій

Рішення вченої ради від 23.02.2017 №17 Про стан НДР в ДУТ

Рішення вченої ради від 10.01.2017 №13 Положення про стипендіальні комісії ДУТ

Рішення вченої ради від 24.04.2017 №22 Про затвердежння результатів конкурсного відбору НДР

Рішення вченої ради від 24.04.2017 №22 Про перейменування кафедри Проектування інтелектуальних систем

Рішення вченої ради від 24.04.2017 Про переіменування кафердри КН

Рішення ВР від 12.06.17 № 24Про встановлення розмірів вартості навчання фахівців, які навчаються на платній основі, на 2017-2018 навчальний рік

Рішення ВР від 12.06.17 № 24 Про внесення змін до Положення про особливості підготовки іноземців та осіб без громадянства

Рішення ВР від 13.06.17 № 25 Про Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ДУТ

Рішення ВР від 13.06.17 № 25 Про результати ректорських контрольних робіт, проведених у другому семестрі 2016-2017 навчального року

Рішення ВР від 22.05.17 № 23 Про перейменування кафедри Фізичної культури та охорони праці

Рішення вченої ради від 13.09.2017 №2 Про порядок проведення внутрішньої експертизи дистанційних курсів у ДУТ

Рішення вченої ради від 13.09.2017 №2 Про порядок розроблення дистанційних курсів у ДУТ

Рішення вченої ради від 13.09.2017 №2 Про затвердження кандидатур для зарахування до докторантури ДУТ в 2017 році

Рішення вченої ради від 13.09.2017 року №2 Про затвердження кандидатур для зарахування до докторантури ДУТ в 2017 році

Рішення від 13.08.2017 Про затвердження навчальних планів

Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про утворення кафедри Публічного управління та адміністрування

Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про затвердження плану роботи Вченої ради ДУТ на 2017-2018 навчальний рік

Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про утворення кафедри Української мови

Рішення вченої ради від 30.08.2017  №1 Про ліквідацію кафедри Інформацйно-комунікаційних технологій

Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про перейменування кафедр ННІ захисту інформації

Рішення вченої ради від 30.08.2017 №1 Про утворення Наавчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін

Рішення ВР від 9.10.2017 № 4 Про розгляд ліцензійної справи щодо підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»

Рішення ВР від 17.10.2017 Про підготовку ліцензійних та акредитаційних справ за спеціальностями (освітніми програмами) на 2017-2018 навчальний рік

Рішення ВР від 17.10.2017 Про результати прийому та організацію навчання за третім рівнем вищої освіти «доктор філософії

Рішення від 30.10.2017 Про опис системи забезпеч якості освіти

Рішення від 30.10.2017 Про підготовку університету осінній період

Рішення від 30.10.2017 Про підсумки прийому

Рішення вченої ради від 27.11.2017 Про результати моніторингу якості освіти

Рішення вченої ради від 29.12.2017 Про розгляд та ухвалення річного фінансового звіту ДУТ за 2017 рік

Рішення вченої ради від 18.12.2017 про затвердження тематики дисертаційних робіт

Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження Правил прийому до Львівського коледжу ДУТ у 2018 році

Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження Правил прийому до Харківського коледжу ДУТ в 2018 році

Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження Правил прийому до аспірантури ДУТ у 2018 році

Рішення вченої ради від 26.12.2017 про затвердження правил прийому до ДУТ у 2018 році


2016

Рішення Про затвердження Регламенту Вчено ї ради ДУТ від 14.11.2016

Рішення Про підсумки перевірки додержання ДУТ вимог законодавства про вищу освіту від 16.11.2016

Рішення Про затвердження Положення про зразок та порядок виготовлення та видачі документа про вищу освіту від 23.11.2016

Рішення вченої ради від 14.12.2016 Про розширення провадження освіт діяльності

Рішення вченої ради від 14.12.2016 Про відкриття нової спеціальності Економіка

Рішення Про перейменування кафедри Соціології від 14.12.2016


2014

Рішення вченої ради про затвердження плану заходів від 29.10.2014 №4

Рішення Про затвердження стратегії від 24.12.2014 №16

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ,
вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305

Тел.: (+38044) 249-25-51,
(+38044) 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:
Тяжина Анжела Миколаївна

Переглядів: 11 081