XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Відгуки студентів

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчальна робота
Наукова робота
Видавнича діяльність
Матеріально-технічне забезпечення
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітні програми
Інноваційний зміст навчання
Методичні рекомендаціі
Академічний центр IBM
Дистанційне навчання

Відгуки студентів

Шановні абітурієнти!

Надаємо допомогу абітурієнтам по питанням вступу у 2022 році до Державного університету телекомунікацій

Детальніше

 

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Студенты, которые начали обучение в 2018-2019н.р.

Соколянський Костянтин Анатолійович БСД-13

«Когда я в первый раз наткнулся на сайт ГУТа, мне чем-то понравилось это заведение. Ухоженные и современные кабинеты сразу привлекли мое внимание, чего не было в других университетах. Приятные отзывы об интересном и познавательном обучении сыграли финальную роль в моем сознательном выборе университета, о котором я не жалею.»

Ясманович Дмитрий Евгениевич БСД-13

 

«Выбирая свою будущую профессию и пораскинув мозгами о том, что мне будет изучать интересно на протяжении следующих 5-ти лет – я решил, что хочу двигаться в сфере кибербезопасности. Посмотрев видео на сайте ГУТа, общаясь с старшекурсниками данного, теперь уже моего, университета – я понял что в этом университете поощряется не только изучение предоставленного материала. Огромную роль играет самообразование и желание проявлять активное участие в жизни университета. Я почувствовал, что это то учебное заведение, где я хочу учиться!»

Торкин Дмитрий Станиславович БСД-13

«Почему я выбрал ДУТ ?

Это один из самых продвинутых университетов в сфере киберзащиты. Оснащен новой техникой . Имеется киберполигон. »

Фещук Анастасия Виталиевна БСД-13

«Когда нужно было выбирать университет, я без вариантов выбрала ДУТ и ни разу не пожалела о своем выборе. Хорошие преподаватели и специальное оборудование способствуют качественному обучению. Есть активное участие студентов в жизни университета (студрада). А так же, я считаю, что ДУТ на выходе из университета сделает новоиспеченного випускника очень перспективным работником.»

 

Евтушенко Борислав

«ДУТ очень хороший университет в котором приятно учиться. Очень много молодых преподавателей которые хорошо объясняют темы. Во всех классах стоит новое оборудование с которым удобно работать.»

 

Волощук Илья Витальевич

«Я выбрал ДУТ потому что:
1. Он удивил меня своим материальным обеспечением и комфортными аудиториями.
2. Когда я впервые приехал в ДУТ меня очень удивила простота общения и доброта к студентам, я считаю это огромным плюсом.
3. ДУТ маленький университет и все здесь как одна дружная семья.
Я ни капли не пожалел поступив сюда.»

 

Филатов Герман Андреевич БСД-13

«Мне нравится ДУТ , потому что тут комфортная обстановка и множество хороших людей , с которыми именно приятно учиться.
Проучившись тут некоторое время уже воспринимаешь его как второй дом , даже бывает иногда не хочется уходить после пар.
ДУТ дарит те незабываемые впечатления и моменты, которые будешь с радостью и горечью вспоминать всю свою оставшуюся жизнь.»

Степанов Михаил Григорьевич БСД – 13

 «Я обрав ДУТ тому, що він має комфортні умови для навчання та сучасну технічну базу для отримання необхідного досвіту для майбутнього працевлаштування. Саме тут я можу отримати актуальну інформацію та навички роботи з передовими розробками у ІТ галузі.»

 

 

Студенты, которые начали обучение в 2018-2019н.р.

Соколянській Костянтин Анатолійович БСД-13

«Коли я в перший раз наткнувся на сайт Дута, мені чимось сподобався цей заклад. Доглянуті і сучасні кабінети відразу привернули мою увагу, чого не було в інших університетах. Приємні відгуки про цікавий і пізнавальний навчанні зіграли фінальну роль в моєму свідомому виборі університету, про який я не шкодую».

 

Ясмановіч Дмитро Євгенович БСД-13

«Вибираючи свою майбутню професію і порозкинувши мізками про те, що мені буде вивчати цікаво протягом наступних 5-ти років - я вирішив, що хочу рухатися в сфері кібербезпеки. Подивившись відео на сайті Дута, спілкуючись з старшокурсниками даного, тепер уже мого, університету - я зрозумів, що в цьому університеті заохочується не тільки вивчення наданого матеріалу. Величезну роль відіграє самоосвіта і бажання проявляти активну участь в житті університету. Я відчув, що це той навчальний заклад, де я хочу вчитися! »

 

Торкін Дмитро Станіславович БСД-13

«Чому я вибрав ДУТ?

Це один з найбільш продвинутих університетів в сфері кіберзахисту. Оснащений новою технікою. Є кіберполігон».

 

Фещук Анастасія Віталіївна

БСД-13

«Коли потрібно було вибирати університет, я без варіантів вибрала ДУТ і жодного разу не пошкодувала про свій вибір. Хороші викладачі та спеціальне обладнання сприяють якісному навчанню. Є активна участь студентів в житті університету (Студрада). А також я вважаю, що ДУТ на виході з університету зробить свого випускника дуже перспективним працівником. »

 

Євтушенко Борислав

«ДУТ дуже хороший університет в якому приємно вчитися. Дуже багато молодих викладачів які добре пояснюють теми. У всіх аудиторіях стоїть нове обладнання з яким зручно працювати. »

 

Волощук Ілля Віталійович

 «Я вибрав ДУТ бо:

1. Він здивував мене своїм матеріальним забезпеченням і комфортними аудиторіями.

2. Коли я вперше приїхав в ДУТ мене дуже здивувала простота спілкування і доброта до студентів, я вважаю це величезним плюсом.

3. ДУТ маленький університет, і всі тут як одна дружна сім'я.

Я ні краплі не пошкодував що поступив сюди.»

 

Філатов Герман Андрійович

БСД-13

«Мені подобається ДУТ, тому що тут комфортне середовище і безліч хороших людей, з якими приємно вчитися.

Провчившись тут деякий час вже сприймаєш його як другий дім, навіть буває іноді не хочеться йти після пар.

ДУТ дарує ті незабутні враження і моменти, які будеш з радістю і гіркотою згадувати все своє життя. »

 

Степанов Михайло Григорович БСД - 13

«Я обрав ДУТ того, що він має комфортні умови для навчання та сучасности технічну базу для Отримання необхідного досвіту для майбутнього працевлаштування. Саме тут я можу отріматі Актуальні інформацію та навички роботи з передовими розробка у ІТ Галузі. »

 

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Інформаційної та кібернетичної безпеки в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (067) 345-33-38 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 304