XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:

Кафедра Публічного управління та адміністрування


Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Стаття
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.19 Мб
Тип документу:
Книга
Автор:
За заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.34 Мб
Тип документу:
Книга
Термінологічний словник “Публічне управління” є першим в Україні фундаментальним виданням, у якому розкривається термінологічна система публічного управління. Вона охоплює більшість термінів, що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління. Видання розраховане на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських організацій, науковців, викладачів, магістрів, аспірантів, докторантів та всіх, кого цікавлять багатогранні процеси публічного управління й адміністрування.
Автор:
С. О. Андреєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.33 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії на методологічному рівні обґрунтовуються механізми формування інституціональних засад розвитку державних систем цивільного захисту в сучасних умовах. Показано невідповідність цих засад спектру та масштабу загроз у різних сферах життєдіяльності людини, суспільства і держави: природній, техногенній, соціальній, воєнній тощо. На основі аналізу численних інформаційних джерел, зокрема наукових праць, законодавства з питань цивільного захисту, державно-управлінської практики у сферах цивільної оборони та цивільного захисту за період новітньої історії України (1991–2016 рр.), а також зарубіжного досвіду обґрунтовано комплекс базових теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій, що в сукупності та взаємозв`язку розв’язують відповідну проблему. Розраховано на науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, співробітників органів управління та сил цивільного захисту, зокрема аварійно-рятувальних служб, а також адресовано всім, хто цікавиться питаннями цивільного захисту.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
767 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
КОНСПЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
Автор:
За заг. ред. К. Ващенка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.55 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Автор:
За заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, Р.В. Войтович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
629 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
В основу наукової розробки покладені результати дослідження НДР “Профілі професійної компетентності посадових осіб органів державної влади” (ДР № 0114U005258), виконаної в рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління “Державне управління та місцеве самоврядування”. Розрахована на слухачів магістерських програм “Державне управління”, “Публічне адміністрування”, аспірантів, докторантів, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.
Автор:
Dale Carnagey, J. Berg Esenwein
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
997 Кб
Тип документу:
Книга
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
26 Кб
Тип документу:
Стаття
Автор:
Г. І. Забродська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів з метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ адміністративного менеджменту, глибокого системного та комплексного розуміння функцій адміністративного менеджменту, прийняття управлінських рішень і сучасних технологій адмініс тративного менеджменту, а також під час підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.

Бакалаври

Магістри

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Переглядів: 66 411