XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Методична робота

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Інноваційний зміст навчання
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Партнери кафедри
Відгуки
Підготовка фахівців
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Публічне обговорення освітньо-професійних програм

Методична робота

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "172 - Телекомунікації та радіотехніка" кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.
Telegram: (068) 219-50-50

Навчально-методична робота на кафедрі МВТ ведеться за такими основними напрямками:

 • розробка нових навчальних дисциплін відповідно до нових напрямків розвитку сфери телекомунікацій;
 • розробка та впровадження в навчальний процес нових форм організації навчального процесу, в тому числі самостійної роботи студентів;
 • забезпечення навчального процесу необхідними навчально-методичними матеріалами; підготовка підручників і навчальних посібників;
 • розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій та ін.

Викладачі кафедри проводять заняття з навчальних дисциплін: «Цифрова обробка сигналів», «Прийом і обробка сигналів», «Цифрові технології відеонагляду», «Генерація та формування сигналів», «Основи телебачення і радіомовлення», «Цифрові системи телебачення і радіомовлення», «Мережі бездротового широкосмугового доступу», «Системи цифрового радіомовлення», «Системи мобільного зв'язку» і багатьом іншим.

Для кожної навчальної дисципліни підготовлені, видані і використовуються в навчальному процесі навчально-методичні комплекси, які є авторськими оригінальними розробками викладачів кафедри.

Проведенню на високому професійному і методичному рівні занять як зі студентами, так і слухачами, що підвищують свою кваліфікацію в університеті, сприяє і те, що викладачі кафедри постійно проходять стажування, а також займаються на курсах підвищення кваліфікації в компанії Віатек, Концерні радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, Київстар, FreeNET, Воля, Національної радіокомпанії України, обмінюються досвідом з викладачами інших вузів в рамках науково-методичних конференцій та семінарів.

Щорічно переглядаються і затверджуються на засіданнях кафедри тематики курсових і випускних кваліфікаційних робіт з метою їх актуалізації. Це дозволяє орієнтувати студентів на розробку наукових проблем, що мають реальну соціально-економічну значимість для країни, а також забезпечує спадкоємність навчально-наукової роботи студентів на 3-4 курсах і в рамках навчання в аспірантурі.

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій Державного університету телекомунікацій навчає студентів тому, що потрібно і так як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі телекомунікацій, та, безперечно, орієнтовані на компетенції наших компаній-партнерів.

Але запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, а і в практичній складовій навчання. Всі практичні заняття на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій проходять з використанням навчально-матеріальної бази єдиного в Україні центру інфокомунікаційних технологій на базі обладнання компаній Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin останнього покоління.

Наша кафедра тісно співпрацює з вітчизняними операторами мобільного зв’язку Київстар, Vodafone і lifecell, які є потенційними замовниками наших випускників зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізація «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»).

Методичне забезпечення навчального процесу

Всі навчальні дисципліни кафедри повністю забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами, які видані як в центральних видавництвах, так і в університеті в паперовій та електронній формах.

Велика увага кафедри приділяється методичному забезпеченню навчальних дисциплін для магістрантів. Були розроблені нові програми навчальних дисциплін «Мережі кабельного телебачення», «Планування мереж систем бездротового зв'язку, радіозв'язку та радіодоступу», «Мережі бездротового широкосмугового доступу» і ін.

Також, кафедра приділяє увагу методичному забезпеченню додаткових освітніх програм. Колективом кафедри підготовлено методичні матеріали щодо підвищення кваліфікації фахівців Українського державного центру радіочастот, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і ін.

За всіма навчальними дисциплінами оновлено зміст лекційних курсів з урахуванням змін розвитку ринку мобільного зв'язку і цифрового телебачення. Всі викладачі кафедри широко використовують активні форми навчання, в т.ч. застосовуючи комп'ютерні технології.

Викладачі постійно переглядають тестові завдання, роздаткові матеріали до практичних занять і лабораторні роботи відповідно до зміни ринку мобільного зв'язку і цифрового телебачення. Лабораторні роботи стали максимально наближені до практики, вони передбачають проведення дослідження, творчий підхід, самостійність при виконанні цих робіт. Це дозволяє студентам закріпити отримані знання, змоделювати ситуації, що зустрічаються в професійній діяльності, набути навичок практичної роботи.

Постійно проводиться робота з рецензування та науково-методичної експертизи рукописів підручників і навчальних посібників, підготовлених викладачами технічних вузів. В області роботи кафедри як базової у напрямку «Радіотехніка» здійснюється експертиза і підготовка висновків на рукописи підручників і навчальних посібників, підготовлених авторськими колективами технічних телекомунікаційних вузів; участь в роботі спеціалізованих учених рад інших вузів і науково-дослідних інститутів; написання відгуків на автореферати і дисертації, підготовлені в інших вузах.

Розробка і впровадження нових форм організації навчального процесу

Кафедра здійснює роботу по постійному підвищенню ефективності навчального процесу. До них відносяться застосування інноваційних методів навчання, комп'ютеризація навчального процесу, підготовка завдань, виконання яких передбачає використання сучасних інформаційних технологій, застосування активних та інтерактивних методів навчання. Так, в 2014-2016рр. викладачі кафедри провели значну роботу по підготовці презентацій і слайдів, які використовуються при читанні лекцій та проведенні семінарських і практичних занять. На кафедрі МВТ практикується читання відкритих лекцій, в тому числі запрошеними фахівцями-практиками.

Велику увагу кафедра приділяє вдосконаленню самостійної роботи студентів. На кафедрі застосовуються такі форми самостійної роботи студентів: підготовка аналітичних висновків, підготовка доповідей, рефератів та ін.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час індивідуальної роботи викладача зі студентом, що проводиться додатково з одним, кількома або групою студентів під час поточних семінарських і практичних занять.

Під час індивідуальної роботи викладачі проводять поточні консультації з навчальних дисциплін; обговорюють результати виконаних контрольних робіт, підсумкових робіт, домашніх завдань, відбувається обговорення і захист рефератів, проведення колоквіумів, круглих столів, презентація їх результатів і інші форми роботи.

Розробка і впровадження в навчальний процес інноваційних технологій

Для вдосконалення процесу навчання і якості підготовки студентів на кафедрі триває подальша розробка і впровадження в навчальний процес таких форм навчання, як розробка електронних завдань і навчальних робочих посібників, електронних лабораторних робіт і електронних тестових матеріалів. Викладачами кафедри активно використовуються електронні бази, Internet для оперативного зв'язку зі студентами з метою підготовки до контрольних робіт, здійснення керівництва науковими, курсовими і випускними кваліфікаційними роботами.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (068) 219-50-50 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 155