XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій

Спеціальності інституту

Загальна інформація
Керівництво інституту
Умови вступу
Вартість навчання та реквізити
Поточний рейтинг студентів
Партнери інституту
Наукова та методична робота
Студентська рада інституту
Спортивна робота
Фотогалерея
Новини та події
Вакансії партнерів
Наші випускники
Запрошуємо до навчання
Контактна інформація

Спеціальності інституту

Кафедри Навчально-наукового інституту телекомунікацій здійснюють підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» за наступними спеціальностями та спеціалізаціями (освіто-професійними програмами):

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва ОПП

Телекомунікаційні системи та мережі

Освітня кваліфікація

Бакалавр в галузі телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат НД №1188394 від 10.07.17 р.

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

 • викладання деяких дисциплін професійної підготовки англійською мовою;
 • вивчення студентами програм курсів міжнародної промислової сертифікації з питань вивчення операційної системи JunOS та налаштування протоколів динамічної маршрутизації комутаторів і маршрутизаторів Juniper Networks в межах навчального процесу;
 • підготовку студентів до тестування та отримання сертифікатів міжнародної промислової сертифікації JNCIA – Junos та JNCIS-ENT;
 • підготовку та проведення базового сертифікаційного тесту Huawei (HCNA) за налаштуваннями;
 • маршрутизаторів та комутаторів;
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик (навчальна, виробнича та переддипломна) на фірмах-партнерів, з можливістю подальшого працевлаштування
 
Отримати консультацію
 

 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва ОПП

Телекомунікаційні системи та мережі

Освітня кваліфікація

Магістр з телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Розробляється вперше

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

 • програма будується на основі реалізації вимог Європейської рамки ІКТ-компетенцій та Computer Science Curricula 2013 з підготовки фахівця із телекомунікаційної інженерії;
 • передбачена практика, з метою забезпечення умов підготовки фахівця в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності;
 • залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, які працюють в системи професійної освіти та на виробництві в галузі телекомунікацій, а також представників бізнесу, з метою передачі передового досвіду майбутньому фахівцю, висвітлення в навчальному процесі освітніх досягнень науки і техніки, правил ведення успішного бізнесу;
 • реалізація процесного-діяльнісного підходу при конструюванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін.
 
Отримати консультацію
 


Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва ОПП

Мобільні телекомунікації та системици фрового телебачення

Освітня кваліфікація

Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат УД №11009881 від 10.07.20 р.

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

 • викладання англійською мовою дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки;
 • викладання практичних занять з навчальних дисциплін спеціалістами-практиками у сфері телекомунікацій та радіотехніки, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників;
 • можливість отримання сертифікатів в межах навчального процесу за теоретичну підготовку і практичні навички роботи роботи на програмно-апаратним комплексом Atoll від компанії Lifecell;
 • можливість отримання сертифікатів поза межами навчального процесу по проектуванню, модернізації, експлуатації мобільних мереж технології WiMAX в ООО «Інтелектуальнікомунікації» торгова марка Giraffe;
 • отримання поглиблених знань і компетентностей в галузі мобільних телекомунікацій та цифрового телебачення;
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик (навчальна, виробнича та переддипломна) на фірмах-партнерів, з можливістю подальшого працевлаштуванн
 
Отримати консультацію
 

 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Назва ОПП

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»

Освітня кваліфікація

Магістр з телекомунікацій та радіотехніки

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Розробляється вперше

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

 • програма будується на основі реалізації вимог Європейської рамки ІКТ-компетенцій та Computer Science Curricula 2013 з підготовки фахівця із телекомунікаційної інженерії;
 • передбачена практика, з метою забезпечення умов підготовки фахівця в реальному середовищі майбутньої професійної діяльності;
 • залучення до викладацької діяльності керівників та професіоналів, які працюють в системи професійної освіти та на виробництві в галузі телекомунікацій, а також представників бізнесу, з метою передачі передового досвіду майбутньому фахівцю, висвітлення в навчальному процесі освітніх досягнень науки і техніки, правил ведення успішного бізнесу;
 • реалізація процесного-діяльнісного підходу при конструюванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін.
 
Отримати консультацію
 


Кафедра Системного аналізу

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

124 Системний аналіз

Назва ОПП

Інформаційні технології автоматизації бізнес-процесів та аналізу даних

Освітня кваліфікація

Бакалавр з системного аналізу

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Розробляється вперше

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»)

Особливості програми

 • викладання окремих дисциплін циклу професійної підготовки англійською мовою;
 • передбачено в межах освітнього процесу поглиблене вивчення студентами найбільш важливих тем на навчальній базі компаній-партнерів з подальшим одержанням сертифікатів;
 • залучення до проведення, семінарських, практичних занять та лабораторних робіт, фахівців-практиків з інформаційних технологій;
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик (навчальна, виробнича та переддипломна) на фірмах-партнерів, з можливістю подальшого працевлаштування.
 
Отримати консультацію
 

 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

124 Системний аналіз

Назва ОПП

Інтелектуальні системи управління

Освітня кваліфікація

Магістр з системного аналізу

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат №2724 від 20.12.21 р.

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

 • збільшення практичної складової навчання;
 • підвищення рівня знань іноземної мови шляхом викладання окремих тем дисциплін англійською мовою;
 • співпрацю з фахівцями-практиками в галузі розробки, впровадження та супроводу інтелектуальних систем управління шляхом їх залучення до навчального процесу у форматі проведення відкритих лекцій, семінарів, практичних занять тощо, викладання окремих освітніх компонент чи модулів освітніх компонент, формування навчальних практичних кейсів на основі реальних задач, спільної науково-дослідної роботи;
 • забезпечення умов підготовки здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом організації проведення практик із використанням матеріальної та інформаційної баз фірм-партнерів
 
Отримати консультацію
 


Кафедра Економіки

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Назва ОПП

Економіка підприємства ІТ-бізнесу

Освітня кваліфікація

Бакалавр з економіки

Термін навчання

4 роки (240 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Розробляється вперше

Передумови

Наявність атестата про повну загальну середню освіту або диплома молодшого бакалавра («молодшого спеціаліста»), або
диплома бакалавра за іншою спеціальністю

Особливості програми

 • викладання дисциплін циклу професійної підготовки іноземною мовою;
 • практичні навички під час освітнього процесу впроваджуються на власних віртуальних ресурсах з використанням новітнього програмного забезпечення;
 • проходження усіх видів практик на підприємствах ІТ-галузі з можливістю подальшого працевлаштування.
 
Отримати консультацію
 

 

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Назва ОПП

Економіка

Освітня кваліфікація

Магістр економіки

Термін навчання

1.5 роки (90 кредитів)

Бюджетні місця

Так

Форма навчання

Денна

Наявність акредитації

Сертифікат №2521 від 17.12.21 р.

Передумови

Наявність ступеня Бакалавр

Особливості програми

 • підготовка фахівців з економіки з пріоритетом інноваційних технологій проведення економічної діагностики, фінансового планування та економічного проектування, які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації ефективної стратегії розвитку економічних систем різного рівня (у першу чергу, підприємств), з урахуванням особливостей цифровізації економіки;
 • викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері економіки і його інформаційно-аналітичного забезпечення на базі програмних комплексів та інструментів «1С», BAS ERP, OCA, Project Expert, IBM SPSS statistics, WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, CRM Bitrix24, MS Power BI, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників;
 • інноваційний підхід до підготовки фахівців з економіки базується на формуванні практичних навичок і вмінь на основі сучасних теоретичних знань, з використанням навчально-матеріальної бази кафедри економіки підприємств та соціальних технологій, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів.
 • залучення до навчального процесу провідних фахівців - економістів з компаній-партнерів: ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп», ТОВ «Комкаст Україна» спрямоване на вдосконалення студентами професійних компетенцій, наближення до світових вимог у фаховій спеціалізації, знайомство з інноваційними напрямами економічної діяльності компаній та передбачає отримання сертифікатів вітчизняного та міжнародного зразку, які підтверджують наявність компетенцій відповідно до вимог роботодавців;
 • підготовка ініціативних спеціалістів, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач фінансово-економічної діяльності, що передбачають проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризуються багатоаспектністю умов і вимог
 
Отримати консультацію
 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Керівництво інституту

Директор Навчально-наукового інституту телекомунікацій
Кравченко Владислав Ігорович
Кандидат технічних наук, доцент

Телефон: +38(063)801-81-16
Е-mail: vladkr58@gmail.com

Контактна інформація

Україна, 03110, м. Київ
вул. Солом'янська, 7
тел. 249-29-07

Телефон: +38(063)801-81-16

E-mail: info@dut.edu.ua

Новини

Всі новини
Переглядів: 54 531