XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Методична робота

Загальна інформація
Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології
Викладацький склад
Періодичні видання
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційне навчання ІПЗАС
Практика, дипломування
Дистанційне навчання

Методична робота

Методична робота являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення освітнього процесу навчально-методичною документацією, підвищенням педагогічної майстерності викладачів, вдосконаленням аудиторної та самостійної роботи студентів, поліпшенням всіх форм, видів і методів навчальної роботи з урахуванням стану і перспектив розвитку ІТ компаній, для яких кафедра готує фахівців. Основна мета методичної роботи - створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу.

У навчальному процесі застосовуються сучасні активні та інтерактивні технології навчання (тренінги, дискусії, кейс-методи, комп'ютерна профдіагностика, тести, презентації та ін.), електронні видання, сучасні програмні продукти, комп'ютерне обладнання (проектор, мультимедійна дошка та ін.).

Викладачі кафедри впроваджують у навчальний процес інноваційні освітні технології, які передбачають формування у студентів умінь, навичок і компетенцій, відповідних сучасній компетентнісно-орієнтованої моделі освіти. І як наслідок - це отримання сертифікатів студентів. Міжнародний сертифікат дає можливість оновити свої знання, які застосовуються для поліпшень в роботі.

 
 

Всі викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію і освоюють нові інформаційні технології, беруть участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. На основі домовленості між Державним університетом телекомунікацій та Харбінським технологічним університетом (Китай), завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем з 6го по 10те листопада 2019 р. приймала участь у Міжнародній конференції (Україна – КНР) Talent Exchange Conference in the Yangtze River First City & Talent – themed Week, Yibin, China.

 
 
 
 

Якість проведення навчальних занять забезпечується:

 • використанням сучасних інформаційних технологій;
 • використанням сучасної навчально-матеріальної бази;
 • використанням навчальної документації для забезпечення навчального процесу;
 • виданням необхідної науково-методичної літератури.

Щорічно кафедра випускає навчальні посібники, які відображають теоретичні та методичні питання розвитку інформаційних систем і технологій управління.

 
 

Кафедрою активно проводиться робота по розробці та актуалізації робочих програм, методичних матеріалів та матеріалів для оцінювання студентів, методичних вказівок по організації самостійної роботи і підготовки до практичних (семінарських) занять з використанням інноваційних методів навчання з дисциплін бакалаврату та програмами магістратури.

Кафедрою застосовуються сучасні методи, спрямовані на вдосконалення методів викладання, а саме:

 • розробка дистанційного навчання в системі вищої освіти і навчання протягом усього часу;
 • підготовка науково-методичних рекомендацій з використання інформаційних технологій в навчальному процесі.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній визначеній дисципліні, зокрема.

Наш університет надає всі можливості для дистанційного навчання студентів. В університеті організовано систему дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет та/або локальну мережу.

Система дистанційного навчання нашого університету  – комплекс програмно-технічних засобів та електронних освітніх ресурсів університету, створений для організації індивідуального та групового навчання з використанням сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Кожний студент має доступ до дистанційних курсів, які передбачені навчальним планом його підготовки залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою він навчається.

Адже у складних умовах сьогодення можливість дистанційного навчання сприятливо позначається і на особистісному розвитку, підвищуючи рівень самоорганізації і відповідальності студентів.

Для організації віртуальних конференцій у процесі навчання викладачі та студенти кафедри Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем використовують програмний комплекс Webex, який дозволяє всім учасникам ділитися роздавальним матеріалом, призначати доповідачів та слухачів, показувати вміст свого екрану, відмічати примітки, а також записувати конференції для тих учасників, хто не зміг на них бути присутніми. До повнофункціональної системи для веб-конференцій Webex користувачі можуть під’єднуватися з багатьох типів пристроїв, включаючи на базі стандартів SIP та Н.323 кінцеві точки.

Можливості, які надаються програмним комплексом Webex, дозволяють легко і просто збирати слухачів для зустрічей, а студентам та викладачаам - проводити дистанційне навчання та вебінари, охоплюючи велику кількість слухачів.

Саме економія на поїздках, оперативне прийняття рішень, короткі і продуктивні наради, ефективний функціонал для сумісної роботи та дистанційного навчання, простота у використанні – все це описує можливості рішень Webex від вендора Cisco.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 946-08-09 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Цей крок надасть Вам можливість першочергового вступу на бажану спеціальність!
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 386