XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Періодичні видання
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Інноваційне навчання ІПЗАС
Практика, дипломування
Дистанційне навчання

Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін загальної та професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».

Дисципліни, що викладаються кафедрою ІПЗАС

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

При вивченні дисципліни «Теорія інформаційних процесів та систем» розглядаються основні принципи і методи побудови інформаційних систем, необхідних при створенні, дослідженні та експлуатації систем різної природи. Дисципліна дозволяє студентам розуміти процеси, які відбуваються в інформаційних системах та підготувати студентів до діяльності, пов'язаної з використанням інформаційних технологій. Відбувається формування професійних компетенцій, що визначають здатність студента до використання теоретичних знань та практичних навичок при розробці, аналізі та застосуванні інформаційних систем.

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_79197545.png

МОДЕЛЮВАННЯ IoT ADVACE

В дисципліні розкрито як працюють інтелектуальні пристрої: датчики, IoT, Big Data і AI, призначення і роль AI в їх використанні.  Описує найсучасніші теми у великих даних: збір даних (смартфони, сенсори, веб), зберігання даних і обробка (масштабовані реляційні бази даних, Hadoop, Spark), вилучення структурованих даних з неструктурованих даних, системні питання (використання багатоядерних процесорів, безпека), аналітика (машинне навчання, стиснення даних, ефективні алгоритми), візуалізація і ряд додатків.

Охоплює питання кібербезпеки, пов'язані з апаратним та програмним забезпеченням: системи (безпечні архітектури, мережева безпека, безпечні мови програмування, перевірка системи), алгоритмічні рішення (криптографія з відкритим ключем, багатопартійні обчислення, спільне використання секретів, поширення довіру, обчислення на зашифрованих даних); питання державної політики в області кібербезпеки і тематичні дослідження (BitLocker, веб-безпеку, безпеку мобільних телефонів).

Розкриває принципи об'єднання всіх інтелектуальних елементів, побудови технологічних та інноваційних продуктів. Фокус на реальних комерційних продуктах і методології впровадження проектів.

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дисципліна «Основи інформаційних технологій» присвячена розвитку технічних знань, вмінь і навичок для студентів, що обирають сферу інформаційних технологій. Після успішного завершення вивчення дисципліни студенти отримають базові знання про технології адміністрування операційних систем ПК. Крім того, базою для вивчення дисципліни є веб-технології (розробка веб-сторінок) та системи обробки та представлення числової інформації (за допомогою забезпечення Microsoft Excel), а також апаратне забезпечення комп’ютерів; комп’ютерної техніки і способи її сполучення, основні проблеми комп’ютерів; комп’ютерної безпеки, структура існуючих джерел інформації, можливості архівів, методи пошуку інформації, вміння працювати в мережі, принципи кодування даних.

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_26117225.png

АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основною метою вивчення дисципліни «Архітектура інформаційних систем» є формування понять у студентів сучасної архітектури інформаційних систем, моделі їх функціонування та особливості реалізації інформаційних систем в різних предметних областях. В ході вивчення дисципліни у студентів формуються уявлення про загальні характеристики і моделі інформаційних систем; формування системи знань про сучасні архітектури інформаційних систем для вирішення бізнес задач;  формування навичок класифікації інформаційних систем, моделювання статичних і динамічних компонентів інформаційних систем; формування навичок використання забезпечення для побудови інформаційних систем бізнес додатків відповідно до прийнятої архітектури. Після вивчення дисципліни «Архітектура інформаційних систем» студенти повинні вміти вибирати методи моделювання ІС, проводити передпроектне обстеження об'єкта проектування, вибір вихідних даних для проектування ІС, системний аналіз предметної області з метою оптимального вибору архітектури системи, а також володіти навиками роботи з інструментами структурного і функціонального моделювання ІС.

КУРСОВА РОБОТА

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ

Вивчення дисципліни «Системи розподілу інформації» забезпечує формування базових знань студентів з аналізу та проектування систем розподілу інформації; придбання ряду вмінь із створення програмно-апаратних комп’ютерних систем та мереж; придбання ряду вмінь з модернізації систем розподілу інформації для надання інтелектуальних послуг. Студенти вивчають принципи розподілу інформації в системах інтегрованого доступу; системи сигналізації в системах розподілу інформації; принципи побудови управляючих пристроїв систем розподілу інформації; принципи побудови мультимедійної підсистеми IMS. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти конфігурувати робочі станції користувачів; здійснювати організацію інтерфейсів користувачів; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів.

КУРСОВА РОБОТА

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_10601043.png

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Інтернет речей Internet of Things (IoT) – це мережа речей, які підключені до мережі Інтернет. Інтернет речей дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютером; комп’ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв’язку. Основною концепцією ІР є можливість підключення всіляких об’єктів (речей), які людина може використовувати в повсякденному житті, наприклад, холодильник, кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки. Всі ці об’єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими датчиками або сенсорами, які мають можливість обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в залежності від отриманої інформації. Після успішного вивчення дисципліни студенти матимуть можливість створювати найпростіші пристрої для Інтернету речей за допомогою набору Arduino – апаратної обчислювальної платформи для аматорського конструювання.

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_56871647.png

МОДЕЛЮВАННЯ ІоТ

На сьогоднішній день все більше речей, що нас оточують, стають «розумними». Це означає, що вони мають доступ до Інтернету, унікальну адресу та інтерфейс користувача, що дозволяє отримувати і надсилати дані, налагоджувати зворотній зв’язок. Від «розумних» лампочок до «розумного міста» Інтернет речі знаходять розповсюдження майже у всіх сферах людської діяльності. Вивчаючи дисципліну «Моделювання систем Інтернет речей» студенти навчаться створювати макети ІоТ систем. Наприклад, елементи розумного дому такі як: контроль освітлення приміщень, системи охорони, контроль опалення, клімат контроль, управління системою вентиляції. Дисципліна «Моделювання ІоТ» є логічним продовженням дисципліни «Технології ІоТ» з додаванням мережних технологій, таких як: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, GSM. Таким чином, студенти не тільки проектуватимуть макети «розумних» речей, а й будуть налагоджувати «спілкування» між ними.

КУРСОВА РОБОТА

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_84393922.png

ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

При вивченні дисципліни «Інформаційні мережі» розглядаються основні компоненти комп’ютерних мереж та мережних структур, особливості проектування комп’ютерних мереж та принципи їх функціонування. Практичні та лабораторні роботи з дисципліни проводяться на ПК з використанням програми Cisco Packet Trace. Cisco Packet Tracer - це багатофункціональна програма моделювання мереж, яка дозволяє експериментувати з поведінкою мережі і створювати мережі з практично необмеженою кількістю пристроїв, підтримуючи накопичення практичного досвіду, прагнення до відкриттів і розвиток навичок щодо усунення несправностей. Це надасть змогу на практиці проводити установку, налаштування, експлуатацію та усунення несправностей мережевого обладнання Cisco.

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_25434567.png

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_17549520.png

ТЕХНОЛОГІЯ VoIP

При вивченні дисципліни «Технологія VoIP» розглядаються принципи організації з’єднань в мережах ІР-телефонії; сервіси та послуги VoIP; архітектура SIP мережі; послуги на базі протоколу SIP; бізнес-моделі ІР-телефонії; програмна реалізація протоколів; функції та можливості ПЗ Asterisk, типи каналів та інтерфейсів. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти навчаються використовувати апаратні і програмні засоби систем ІР-телефонії для організації передавання голосової інформації; налаштовувати вузлові пристрої з ІР-адресою; конфігурувати VoIP-мережі, здійснювати підключення до локальної мережі, підключати ІР-телефони, програмувати та реєструвати IP–телефони; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, здійснювати управління транспортними шлюзами; налаштовувати ПЗ Asterisk.

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_49664094.png

РОБОТОТЕХНІКА

Робототехніка пов'язана з проектуванням, конструюванням та експлуатацією роботів - широке та різноманітне поле, пов'язане з багатьма промисловими підприємницькими та споживчими цілями. Дисципліна пов’язана з такими галузями, як математика, фізика, біологія, машинобудування, електротехніка, обчислювальна техніка та інформатика.Завдяки роботам наше повсякденне життя значно покращилось, адже вони часто виконують важкі або зовсім нездійсненні для людини завдання, працюють в небезпечних або й смертельних для людини умовах і виконують повторювані дії значно точніше та швидше за людину. Викладається дисципліна «Робототехніка» англійською мовою, студенти вивчають загальну історію роботів, принципи маніпуляції та навігації, методи управління, види датчиків роботів та основи комп’ютерного зору. Завдяки сучасному обладнанню студенти навчаться проектувати, збирати та програмувати роботів, вирішувати задачі динаміки та кінематики, а також оброблювати зображення в системах технічного зору.

https://dut.edu.ua/uploads/p_182_51469064.png

МОДЕЛЮВАННЯ ДАНИХ

Дисципліна вивчає основні моделі даних і принципи їх побудови. Принцип обробки  та систематизації масивів даних. Розкриває питання моделювання на концептуальному та фізичному рівні, моделювання руху даних, основи побудови сховищ даних.  Розглядаються основи організації систем великих даних і яким чином вони втілюються на практиці. Вивчаються основи інфографіки та візуалізації даних.

ПРОГРАМУВАННЯ С++

При вивченні дисципліни формується система понять, знань, умінь і навичок в сучасному програмуванні, що включає в себе методи аналізу, проектування і створення програмних продуктів засобами синтаксису мови С++, процедурного та об’єктно-орієнтовного програмування. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти використовують сучасні ПК та програмні засоби. Дисципліна є базовою для вивчення дисциплін «Технології Інтернет речей», «Моделювання ІоТ» та «Моделювання ІоТ advance», які, у свою чергу, є основним напрямком підготовки спеціальності. Велика кількість пристроїв ІоТ, що доступні на даний час, програмуються саме мовою С++, оскільки такі пристрої не мають обчислювальної потужності, яка необхідна для роботи з більшістю мов програмування більш високого рівня. C++ забезпечує більшу гнучкість при меншому енергоспоживанні, що робить його ідеальним для невеликих пристроїв, які не можуть підтримувати високий рівень активності через обмежені можливості живлення.

УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами» забезпечує  оволодіння студентами основними сучасними поняттями, методами управління та реалізації проектів в галузі інформаційних технологій, основними рекомендаціями по управлінню командою проекту, прийняттю рішень в умовах змін вимог до проекту, обмеження бюджету і т.д. Студенти набувають навиків управління проектами,  та вивчають основні інструменти планування,  процедуру створення задач, їх планування та призначення їм ресурсів; засоби планування проектів MS Project. За результатами вивчення дисципліни студенти будуть вміти: налагоджувати параметри проекту; реалізовувати функції менеджменту в управлінні ІТ проектами (планування, організація робіт, управління процесом виконання та контролю); володіти навиками практичного використання різних методів управління проектами; проводити аналіз одержаних результатів.

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В дисципліні розглянуті алгоритми моделювання дискретних та неперервних випадкових величин та процесів; викладені принципи і алгоритми моделювання інформаційних сигналів, а також принципи моделювання систем масового обслуговування, наведені особливості опису та використання самоподібних процесів для моделювання телекомунікаційного трафіку, проаналізовані методи моделювання інформаційних систем з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм.

КУРСОВА РОБОТА

Практики студентів

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ підготовки бакалаврів Спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Дисципліни, що викладаються іншими кафедрами

Іноземна мова
Групова динаміка та комунікації
Ділові комунікації
Засади відкриття власного бізнесу
Філософія
Вища математика
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
Основи схемотехніки
Прикладні алгоритми та структура даних
Операційні системи
Хмарні технології
Штучний інтелект
Прикладне програмування JAVA
Організація баз даних та знань
Супутникові інформаційні технології
Системне програмування
Комп'ютерне моделювання
Програмування мобільних пристроїв
WEB-технології та WEB-дизайн
Спеціалізовані мови програмування
Інженерна інфраструктура ЦОД
Технології Business Intelligence
Перспективні радіотехнології
Сенсорні мережі
Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
Конвергентна мережева інфраструктура
Серверні платформи НРЕ
Моделювання та проектування програмного забезпечення
Основи Data Science
Дослідження операцій
Об`єктно-орієнтоване програмування С#
Безпека програм та даних
Крос-платформне програмування

 

Дисципліни, які викладаються на рівні вищої освіти "Магістр"

 

ДЛЯ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Для студентів, що зараз навчаються на 1-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 3 та 4 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 2-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 5 та 6 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 3-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 7 та 8 семестри навчання.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (097) 946-08-09 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Цей крок надасть Вам можливість першочергового вступу на бажану спеціальність!
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 19 598