XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Освітньо-професійні програми

Загальна інформація
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Освітньо-професійні програми

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Проект змін до освітньо-професійної програми "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Проект Навчального плану "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Проект змін до освітньо-професійної програми "Управління інформаційною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Проект Навчального плану "Управління інформаційною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 року
 


https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022)

галузь знань 12 Інформаційні технології

спеціальність 125 Кібербезпека

освітня кваліфікація бакалавр з кібербезпеки за спеціалізацією Управління інформаційною безпекою
 

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022)

галузь знань 12 Інформаційні технології

спеціальність 125 Кібербезпека

освітня кваліфікація: Магістр з кібербезпеки за спеціалізацією Управління інформаційною безпекою
 


https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019)

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 125 «Кібербезпека»

рівень вищої освіти перший (бакалавр)

освітня кваліфікація бакалавр з інформаційної та кібернетичної безпеки

професійна кваліфікація 3439. Фахівець із організації інформаційної безпеки

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ освітня програма вводиться в дію з 01.09.2019 р. Наказом №152 від 25 березня 2019 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ освітньо-професійної програми. Науково-методична рада протокол  № 3  від 21 березня 2019 року. Голова науково-методичної ради Л.Н. Беркман.

Розроблено проектною групою Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій у складі (склад проектної групи затверджений наказом ректора № 91 від 20.02.2019 р.).

Освітньо-професійна програма приведена у відповідність державним стандартам  вищої  освіти  зі  спеціальності 125 Кібербезпека, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1074.

Метою бакалаврської програми є: підготовка бакалаврів з захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах, з правом подальшої професійної діяльності у державних та комерційних підприємствах та організаціях, формування та розвиток у них загальних і професійних компетентностей в сфері інформаційної та кібернетичної  безпеки, що забезпечують здатність випускника виконувати професійну діяльність на первинній посаді, що здатні впроваджувати технології інформаційної та кібербезпеки.
 


https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2016)

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 125 «Кібербезпека»

рівень вищої освіти перший (бакалавр)

освітня кваліфікація бакалавр з інформаційної та кібернетичної безпеки

професійна кваліфікація 3439. Фахівець із організації інформаційної безпеки

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ, освітня програма вводиться в дію з 01.09.2016 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ освітньо-професійної програми. Науково-методична рада протокол № 6 від 22 березня 2016 року. Голова науково-методичної ради В.Б. Толубко.

Розроблено проектною групою Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій.

Метою бакалаврської програми є: підготовка бакалаврів з захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах, з правом подальшої професійної діяльності у державних та комерційних підприємствах та організаціях, формування та розвиток у них загальних і професійних компетентностей в сфері інформаційної та кібернетичної безпеки, що забезпечують здатність випускника виконувати професійну діяльність на первинній посаді, що здатні впроваджувати технології  інформаційної та кібербезпеки.
 

https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2016)

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітня кваліфікація «Магістр з кібернетичної безпеки»

Професійна кваліфікація 1495. Менеджери (управителі) систем інформаційної безпеки, викладач вищих навчальних закладів»

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ, освітня програма вводиться в дію з 01.09.2016 р.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ Освітньо-професійної програми. Науково-методична рада протокол  № 6  від 22 березня 2016 року. Голова науково-методичної ради В.Б. Толубко.

Розроблено проектною групою Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій.

Метою магістерської програми є: підготовка висококваліфікованих фахівців магістрів з управління інформаційною безпекою, які здатні проводити наукові дослідження, описувати  та роз'яснити процеси, що відбуваються у сфері інформаційної безпеки, формувати розуміння закономірностей процесів управління інформаційною безпекою, здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління інформаційною безпекою, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання щодо розслідування інцидентів, управління ризиками та аудиту систем інформаційної та кібербезпеки, володіють навичками аналітичної роботи з інформацією. Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, освітній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях.
 


https://dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень,

галузь знань 12 – Інформаційні технології,

спеціальність 125 – Кібербезпека.

Освітня кваліфікація - бакалавр з кібербезпеки

Кваліфікація в дипломі:   

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 125 Кібербезпека

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності)

Освітня програма – (зазначити назву)

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018р. № 1074.

Стандарт розроблено та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 125 – Кібербезпека Науково-методичної комісії №8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 25.05.2016 р. протокол № 2.
 

 Інноваційний зміст навчання кафедри

Надати пропозиції до освітньої програми
Заповніть анкету та ваші пропозиції будуть надіслані до завідуючого кафедрою
Зауваження та пропозиції до освітньої програми
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 176-50-20 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 357