XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Викладацький склад

Загальна інформація
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання

Викладацький склад

Шановні абітурієнти!

Надаємо допомогу абітурієнтам по питанням вступу у 2022 році до Державного університету телекомунікацій

Детальніше

Гарантом якості навчального процесу є інтелектуальний капітал кафедри: професійний склад науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу – висококваліфікованих вчених, які мають значний досвід роботи у освітній і науково-дослідній сфері та практичний досвід маркетингової діяльності.

Наші викладачі є членами Української Асоціації маркетингу, 50% вільно володіють англійською, що підтверджено відповідними сертифікатами В2. Середній вік докторів наук складає - 43 роки, кандидатів наук – 40 років.


Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, академік АЕН України

Олена Володимирівна Виноградова

 

      


Професор кафедри

доктор економічних наук, доцент

Надія Богданівна Писар

 

  


Професор кафедри

доктор економічних наук

Ніна Іванівна Дрокіна

 

      


Доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Ірина Олексіївна Совершенна

 

    


Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Вероніка Геннадіївна Дарчук

 

      


Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Ольга Володимирівна Литвинова

 

      


Старший викладач кафедри

Ольга Валеріївна Крижко

 

    


Старший викладач кафедри

Наталія Миколаївна Недопако

 

 

У нас ви отримаєте найкращі знання від сучасних і креативних викладачів-маркетологів!

 

Постійне збільшення кількості висококваліфікованих НПП на кафедрі суттєво підвищує якість навчання студентів; підвищення кваліфікації відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном, 

Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень.

ПІБ викладача

Підвищення кваліфікації, сертифікація

Володіння англійською  

Виноградова Олена Володимирівна

1) Університет менеджменту освіти НАПН України СП 3583044 7/1245-18 від 22.06.2018р. Тема:«Оптимізація управління навчальним процесом ВНЗ для підготовки студентів з маркетингу  на основі компетентнісного підходу».

2) ТОВ УДС . Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.2020 р.;

3) Тренінги в рамках проекту ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Цифровізація економіки як елемент сталого розвитку (DigEco)» 25.02–23.03. 2021р.

Іnter-mediate

Писар Надія Богданівна

1) Навчання в докторантурі: захист дисертації на тему: «Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації», 2020 р., 

2) Університет фінансів, бізнесу і підприємництва (м.Софія, Болгарія) за напрямком «Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід». 2020 р. 

3) Тренінг «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети. Досягнення та перспективи євроінтеграції для України», в рамках модуля Жана Моне Еrasmus+ "European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine". 2020 р.;

4) Міжнародне стажування: International Internship Programme for university Lecturers  «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend». BG/VUZF/577-2020. Organized by University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia, Bulgaria, 02.12.2019 – 02.03.2020.

Іnter-mediate

Дрокіна Ніна Іванівна

1) Курс «Інтернет-маркетинг для B2B» (2018 р.).

2) Курс «Основи цифрового маркетингу» (2018 р.) .

3) Course “Internet marketing Course – An Intro to Website Marketing online” (2019 р.).

4) Course “SEO Tutorial for Beginners” (2019 р.).

5) Курс «Power BI Free: Your first Power BI Sales Dashboard» (2019 р.).

6) Курс «Power BI - The Ultimate Orientation» (2019 р.).

7) Навчання в докторантурі: захист дисертації на тему: «Механізм управління інтегрованим інтернет-маркетингом підприємств  ринку телекомунікаційних  послуг  України», 2020 р.

8) Науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (2020 р. Островець, Польща), з доповіддю на тему «Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу».

9) Microsoft Dynamics 365 Customer Service (2021 р.).

10) Microsoft Power Platform Functional Consultant (2021 р.) .

11) Проджект-менеджмент в IT, Laba (2021 р.).

Іnter-mediate

Дарчук Вероніка Генадіївна

1) ТОВ «Академія сучасної освіти»,  м. Київ, департамент маркетингу та PR, 2018 р.

2) Університет менеджменту освіти НАПН України СП 3583044 7/1867-19 від 2020 р. Тема: «Використання сучасних наукових досліджень у методиці викладання професійної іноземної мови».

3) Сертифікат зі знання англійської мови на рівні Advanced - C1,2021 р.

4) Практичний курс з основ роботи «Парус-Предприятие 7.40», CRM-модуль «Менеджмент и маркетинг».

5) Certificate International Baccalaureate Professional Development “Developing leaders in   International Education”, Category 1. Business management. – November 11, 2020 – December 9, 2020. USA. 

6) Certificate International Baccalaureate Professional Development “Developing leaders in International Education”, Category 1. Coordination. – March 11, 2020 – April 8, 2020. USA. 

Upper-inter-mediate

Литвинова Ольга Володимирівна

1)  Інститут підвищення кваліфікації  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь), за напрямом «Управління маркетинговою конкурентоспроможністю підприємства», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 138996 від 30.11.2016 р.

2)  ТОВ «ЛС-Лоджистік»,  м. Київ, відділ логістики,   2016 р.

3) Університет менеджменту освіти НАПН УкраїниСП 3583044 7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: «Використання сучасних наукових досліджень у методиці викладання професійної іноземної мови».

4)  Сертифікат Upperintermediate  CEF В2 від 16.08.2018 р.

5) ТОВ  УДС. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.2020 р.

Upper-inter-mediate

Совершенна Ірина Олексіївна

1) Празький інститут підвищення кваліфікації, м.Прага (Чехія), програма «Публікаційна та проектна діяльність  в країнах ЄС: від теорії до практики». 2016 р.

2) Одеський політехнічний університет, м.Одеса. Міжнародна літня школа з проектного менеджменту, курс «Project Management Basics» Project Management Bureau «PMB» 2016 р.

3) The Seminar Innovative Teaching and Learning Methods at Higer Education «YEP! STARTER» University of Tartu, Estonia 2018 р.

4) Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ.  Навчально-демонстраційна сесія для викладачів «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні», 2018 р.

5) Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Програма розвитку ООН в Україні, GIZ АТ «Фармак», м.Київ. Семінар-тренінг «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку», 2019 р.

6) Сертифікат Upperintermediate  CEF В2 №3907 від 18.04.2019р.

7) ТОВ УДСК. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.2020 р.

Upper-inter-mediate

Крижко Ольга Валеріївна

1) Корпорація ПАРУС. «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40»  модуль «Менеджмент і Маркетинг», сертифікат № 14529994 від 22.12.2016р. 

2) Університет менеджменту освіти НАПН України. Тема: «Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі ТК». СП 3583044 7/1867-19 від 22.09.2019р.

3) ТОВ УДС . Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal.2020 р.

Elementary

Недопако Наталя Миколаївна

1) навчання в аспірантурі ДУТ. 2019-2022 рр.

2) Формування та розвиток поняття цифрового маркетингу. Доповідь на  Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації»  (28-29 жовтня 2021р. м. Тернопіль)

Elementary

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2022 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2022 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 26 178