XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Викладацький склад

Загальна інформація
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітні програми
Підготовка магістрів
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання
Дипломування
Громадське обговорення проєкту освітньо-наукової програми МАРКЕТИНГ (доктор філософії)

Викладацький склад

Гарантом якості навчального процесу є інтелектуальний капітал кафедри : професійний склад науково-педагогічних працівників кафедри маркетингу – висококваліфікованих вчених, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, маркетинговій діяльності, підприємництва та управління

Постійне збільшення кількості висококваліфікованих НПП на кафедрі суттєво підвищує якість навчання студентів; підвищення кваліфікації відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном. На кафедрі працюють 3 доктори наук, 6 кандидатів наук.

Викладачі кафедри є членами Української Асоціації маркетингу, Спілки економістів України, вільно володіють англійською, що підтверджено відповідними сертифікатами В2. Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень.

Відкривається аспірантура, що значно покращить якість кадрового складу.


Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор, академік АЕН України

Олена Володимирівна Виноградова

 

    


Професор кафедри

доктор економічних наук, доцент

Надія Богданівна Писар

 

  


Професор кафедри

доктор економічних наук

Ніна Іванівна Дрокіна

 

    


Доцент кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Ірина Олексіївна Совершенна

 

  


Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Вероніка Геннадіївна Дарчук

 

    


Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Наталія Борисівна Ткаченко

 

 

    

Доцент кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Алуа Умурзаківна Єсмаханова

 

    

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Ольга Сергіївна Ромащенко

 

    

Доцент кафедри

кандидат економічних наук

Михайло Олександрович Іртлач


Старший викладач кафедри

Ольга Валеріївна Крижко

 

  


Старший викладач кафедри

Наталія Миколаївна Недопако

 

  

Асистент кафедри

Снітко Артем Сергійович

 

У нас ви отримаєте найкращі знання від сучасних і креативних викладачів-маркетологів!

 

Постійне збільшення кількості висококваліфікованих НПП на кафедрі суттєво підвищує якість навчання студентів; підвищення кваліфікації відбувається за рахунок підготовки науковців в аспірантурі університету, стажування в Україні та за кордоном, 

Все це дозволяє кафедрі йти у ногу з життям та оновлювати зміст навчання з урахуванням сучасних практик та наукових досліджень.

ПІБ

викладача

Підвищення кваліфікації, сертифікація

Володіння англійською  

Виноградова Олена Володимирівна

 1. Університет менеджменту освіти НАПН України СП 3583044 7/1245-18 від 22.06.2018р. Тема: «Оптимізація управління навчальним процесом ВНЗ для підготовки студентів з маркетингу  на основі компетентнісного підходу» 180 год/6 кред.
 2. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 2020 р. Компанія UDS -партнер кафедри. 45 год/1,5кред.
 3. Набуття членства  в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 568 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 4. Набуття членства  в Спілці економістів України (Протокол № 1-21 Засідання Правління СЕУ від 25 лютого 2021р.)
 5. Тренінги в рамках проекту ERASMUS+ project 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Цифровізація економіки як елемент сталого розвитку (DigEco)»25.02–23.03. 2021р. Свідоцтво № Д-142/2021 60 год./2 кред.
 6. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі» з 10.11.2021 по 10.12.2021 – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації. 180 год/6 кред.
 7. Складання іспиту та отримання сертифікату вільного володіння державною мовою (для виконання службових обов'язків) другого ступеня (24.08.2022)  УМД N 00137987 15 год/0,5 кред.
 8. Навчання в рамках Scientist Course, авторизованих Європейською академією наук і досліджень. Сертифікат №XI-12-190293846-20.  Hamburg, Germany. 2022. 45 год/1,5кред.
 9. Участь у II International Scientific Conference «Sustainable Development - Regional and Local Dimensions» May 19th, 2022, Warsaw, Poland. Виступ з доповіддю на тему: «Marketing in conditions of economic uncertainty» 45 год/1,5кред.
 10. ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти». Підвищення кваліфікації «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетент-ностей здобувачів вищої освіти». 20 – 21.12.22 р. 8 год./0,2 кред.

Іnter-mediate

Писар Надія Богданівна

 1. Навчання в докторантурі, захист дисертації на тему: «Теоретико-методологічні засади формування і розвитку поляризованого економічного простору в умовах глобалізації», 2020 р. 
 2. Тренінг «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети. Досягнення та перспективи євроінтеграції для України», в рамках модуля Жана Моне Еrasmus+ "European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine". 2020 р 45 год/ 1,5 кред.
 3. Міжнародне стажування: International Internship Programme for university Lecturers  «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education:  European Experience and Global Trend». BG/VUZF/577-2020. Organized by University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia, Bulgaria, 02.12.2019 – 02.03.2020. 45 год/ 1,5 кред.
 4. Університет фінансів, бізнесу і підприємництва (м.Софія, Болгарія) за напрямком "Сучасні методи навчання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід". 2020 р. 180 год./6,0 кред.
 5. Набуття членства  в Українській асоціації маркетингу. Сертифікат № 570 від 16.02.2021 року, м. Київ.
 6. Навчання в рамках Scientist Course, авторизованих Європейською академією наук і досліджень. Сертифікат  №XI-12-190293846-20.  Hamburg, Germany. 2022. 45 год/ 1,5 кред.

Іnter-mediate

Дрокіна Ніна Іванівна

 1. Курс «Інтернет-маркетинг для B2B» (2018 р.)  45 год/ 1,5 кред.
 2. Курс «Основи цифрового маркетингу» (2018 р.)  45 год/ 1,5 кред.
 3. Course “Internet marketing Course – An Intro to Website Marketing online” (2019 р.)  45 год/ 1,5 кред.
 4. Course “SEO Tutorial for Beginners” (2019 р.)  45 год/ 1,5 кред.
 5. Курс «Power BI Free: Your first Power BI Sales Dashboard» (2019 р.) 45 год/1,5 кред.
 6. Курс «Power BI - The Ultimate Orientation» (2019 р.) 45 год/ 1,5 кред.
 7. Навчання в докторантурі. Захист дисертації, 2020 р.
 8. Набуття членства  в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 569 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 9. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейсь-кий досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управ-ління» (2020 р. Островець, Польща), тема «Конкурентний аналіз комерційних веб-сайтів для підвищення ефективності Інтернет-маркетингу».180год./6,0 кр.
 10. Microsoft Dynamics 365 Customer Service (2021 р.)  45 год/ 1,5 кред.
 11. Microsoft Power Platform Functional Consultant (2021 р.)  45 год/ 1,5 кред.
 12. Практичний курс Проджект-менеджмент в IT, Laba - диплом №178 від 04.10.2021. 45 год/ 1,5 кред.
 13. Курс «Power Platform Functional Consultant Associate», сертифікат №H912-8675 від Microsoft  29.07.2021. 45 год/ 1,5 кред.
 14. Курс «Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate», сертифікат №Р954-1945 від Microsoft  31.08.2021. 45 год/ 1,5 кред.

Іnter-mediate

Дарчук Вероніка Генадіївна

 1. Сертифікат Upperintermediate  CEF В2 від 16.08.2018р., виданий Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Foreign Department
 2. Університет менеджменту освіти НАПН України СП 3583044 7/1867-19 від 22.09.2019р. Тема: «Використання сучасних наукових досліджень у методиці викладання професійної іноземної мови» 180 год./6,0 кред.
 3. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 2020 р. Компанія UDS -партнер кафедри 45 год/ 1,5 кред.
 4. Набуття членства  в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 575 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 5. Набуття членства  в Спілці економістів України (з 2021 р.)
 6. Міжнародна програма стажування для викладачів “European responses to global educational challenges” Університет педагогіки і адміністрації ім. Мешка, Познань, Польща,  сертифікат № М213129 від 24.01.2020. 180 год./6,0 кред
 7. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі»  – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації, з 10.11.2021 по 10.12.2021 р.   180 год./6,0 кред
 8. Навчання в рамках онлайн-курсів Scientist Course, авторизованих Європейською академією наук і досліджень. Сертифікат  №XI-12-190293846-20.  Hamburg, Germany. 2022. 45 год/ 1,5 кред.

Upper-inter-mediate

Совершенна Ірина Олексіївна

 1. The Seminar Innovative Teaching and Learning Methods at Higer Education  «YEP! STARTER»  University of Tartu, Estonia, 2018 р. Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ. Навчально-демонстраційна сесія для викладачів «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні», 2018 р.  45 год/ 1,5 кред
 2. Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Програма розвитку ООН в Україні, GIZ АТ «Фармак», м. Київ. Семінар-тренінг «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку», 2019 р.
 3. Сертифікат Upperintermediate  CEF В2 №3907 від 18.04.2019 р. 
 4. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 2020 р. Компанія UDS -партнер кафедри   45 год/ 1,5 кред
 5. Набуття членства  в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 575 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 6. Набуття членства  в Спілці економістів України (з 2021 р.)
 7. Пройшла підвищення кваліфікації (онлайн-інтенсив) на тему: «Креативне мислення: Технології змін»  та отримала сертифікат № 0059 від 14.10.2021 від культурно-освітнього проекту «Креативна країна».  45 год/ 1,5 кред
 8. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі»  – The Seminar Innovative Teaching and Learning Methods at Higer Education  «YEP! STARTER»  University of Tartu, Estonia, 2018 р. Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ. Навчально-демонстраційна сесія для викладачів «Інновації в освіті, менеджменті, навчанні», 2018 р.  45 год/ 1,5 кред
 9. Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Програма розвитку ООН в Україні, GIZ АТ «Фармак», м. Київ. Семінар-тренінг «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку», 2019 р.
 10. Сертифікат Upperintermediate CEF В2№3907 від 18.04.2019 р. 
 11. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 2020 р. Компанія UDS -партнер кафедри   45 год/ 1,5 кред
 12. Набуття членства  в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 575 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 13. Набуття членства  в Спілці економістів України (з 2021 р.)
 14. Підвищення кваліфікації (онлайн-інтенсив) на тему: «Креативне мислення: Технології змін»  та отримала сертифікат № 0059 від 14.10.2021 від культурно-освітнього проекту «Креативна країна».  45 год/ 1,5 кред
 15. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі»  – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації, з 10.11.2021 по 10.12.2021 р. 180 год./6,0 кред
 16. Навчання в рамках онлайн-курсів Scientist Course, авторизованих Європейською академією наук і досліджень. Сертифікат  №XI-12-190293846-20.  Hamburg, Germany. 2022.  45 год/ 1,5 кред.
 17. Отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації, з 10.11.2021 по 10.12.2021 р. 180 год./6,0 кред

Upper-inter-mediate

Ткаченко Наталія Борисівна

 1. Захист кандидатської дисертації, 29 вересня 2016 р.
 2. Сертифікат зі знання англійської мови. Рівень В2., виданий Комунальним позашкільним навчальним закладом «Перші Київські державні курси іноземних мов», м. Київ. Сертифікат № 24801 від 12.11. 2018 р. 15 год/0,5 кред.
 3. Міжнародна програма стажування, Будапешт, Угорщина. Society for cultural and scientific progress in Central and Eastern Europe, Budapest. Certificate for participation in scientific and professional Conference “Problems of Humanities and Social Sciences” Held in Budapest on 30th of November 2019.
 4. Сертифікований курс Союзу автоматизації бізнесу «Кадровий облік і розразунок заробітної плати в прикладному рішенні BAS ERP», 30.01.2020 р. 24 год./0,8 кред
 5. Набуття членства в Спілці економістів України (Протокол № 1-21 Засідання правління СЕУ від 25 лютого  2021 р.)
 6. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі» з 10.11.2021 по 10.12.2021 – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації. 180 год./ 6 кред.
 7. On Being a Scientist Course of European Academy of science and research. Germany. 2022 р. 8 год./ 0,3 кред.
 8. Центр сертифікованого навчання ТОВ «Проком» курс "Способи забезпечення потреб в BAS ERP", 18.05.2022р4 год./0,1 кред

 

Єсмаханова Алуа Умурзаківна

 1. Курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» 04.10.21 - 18.10.21, (Сертифікат № 9GW-024 від 19.10.21),  30 год/ 1,0 кред.
 2. Курси: «1С:Професіонал застосування типової конфігурації «Управління торгівлею для України» системи програм «1С:Підприємство 8»; «Використання прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України. Редакція 2.0»; «Використання прикладного рішення «1С: Управління торгівлею для України. Редакція 3.1» з 01.11.2017 по 19.02.2018, (Сертифікат ПУТУ880004516, сертифікат № 2010070443643; сертифікат № 2110070812101), 120 год/ 4 кред.
 3. Участь у розробці професійного стандарту фахівця з публічних закупівель (за наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1573 від 30.10.2018р.), член робочої групи.
 4. Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Київський інститут бізнесу та технологій, сертифікат № 01018 від 14.03.2019 р. 90 год./ 3,0 кред.
 5. Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат виданий 05.10.2019 р.
 6. Складання тесту для перевірки базових знань щодо забезпечення якості вищої освіти , сертифікат ПК-21707620 № 141/19 від 01.04.2019 р.
 7. Підтвердження рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу, сертифікат, листопад 2021 р. 15 год./ 0,5 кред.
 8. Є-data: можливості та ефективний контроль за публічними фінансами. Сертифікат державної установи “Відкриті публічні фінанси” Виданий 07.01.2022 30 год. /1,0 кред.

 

Ромащенко Ольга Сергіївна

 1. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 2020 р. Компанія UDS -партнер кафедри   45 год/ 1,5 кред
 2. Закінчення Київського інституту сучасної психології та психотерапії та отримання магістерського диплому з «Клінічної психології» (тема «Особливості агресивної поведінки студентів у ЗВО» , 2020 р.
 3. Набуття членства в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 574 від 16.02.2021 року, м. Київ).
 4. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі»  – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації, з 10.11.2021 по 10.12.2021 р.   180 год./6,0 кред
 5. Курси з соціальної психології,  2021 р. 45 год/ 1,5 кред
 6. Навчання в АППУ Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України («Стрес після надзвичайних подій»), 2022 р. 45 год/ 1,5 кред

Upper-inter-mediate

Крижко Ольга Валеріївна

 1. Національна Академія педагогічних наук Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  СП 3583044 7/1867-19 від 22.09.2019 р. Тема: «Проблеми підготовки фахівців з маркетингу в галузі телекомунікацій».  180 год./6,0 кред
 2. Практичний курс з основ роботи з Microsoft Dynamics 365 і Dynamics Portal. 2020 р. Компанія UDS -партнер кафедри 45 год/ 1,5 кред
 3. Набуття членства в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 575 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 4. Набуття членства в Спілці економістів України (з 2021 р.)
 5. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі»  з 10.11.2021 по 10.12.2021 – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації. 180 год./6,0 кред
 6. Навчання в рамках онлайн-курсів Scientist Course, авторизованих Європейською академією наук і досліджень. Сертифікат  №XI-12-190293846-20.  Hamburg, Germany. 2022.  45 год/ 1,5 кред

Elementary

Недопако Наталя Миколаївна

 1. Тренінги за темами (1) «Командоутворення і принципи успішної командної діяльності»; (2) «Інтернет - маркетинг основи. SEO оптимізація Рівень 1. Основи пошукової оптимізації сайтів»; (3) «Школа суперменеджера»; «Інтернет маркетинг основи»; (4) «Техніка успішних продажів. Психологічні типи клієнтів»; Робота з запереченнями»; (5) «Особливості особистих переговорів на ділових зустрічах і по телефону» 45 год/ 1,5 кред
 2. Набуття членства в Українській асоціації маркетингу (Сертифікат № 575 від 16.02.2021 року, м. Київ.)
 3. Практичний курс з бізнес-тренінгу «Використання соціальних мереж в бізнесі»  з 10.11.2021 по 10.12.2021 – отримання сертифікату від Міжнародного фонду соціальної адаптації. 180 год./6,0 кред
 4. Навчання в аспірантурі Державного університету телекомунікацій. Тема дослідження:  «Управління маркетинговою діяльністю телекомунікаційних підприємств в умовах діджиталізації»

Elementary

Снітко Артем Сергійович

Навчання в аспірантурі Державного університету телекомунікацій. Тема дослідження:  «Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства»

 

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Маркетингу в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри маркетингу Виноградової Олени Володимирівни 098-72-29-528 або 095-85-82-888 (Viber, Telegram, WhatsApp) повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 27 752